2min

De deal van 20 miljard dollar zal op verzoek van 16 EU-lidstaten worden onderzocht.

De Europese Commissie heeft besloten dat zij de voorgenomen overname van Figma door Adobe zal “beoordelen”, een bedrijf dat een webgebaseerde samenwerkingstool voor productontwerp, Figma Design, en een whiteboardtool, FigJam, aanbiedt. Het in Californië gevestigde Adobe kondigde de geplande transactie van 20 miljard dollar in november aan.

Voor deze transactie hoefde Adobe overigens op zich geen melding te maken bij en goedkeuring te vragen aan de Commissie. Hij gaat niet voorbij aan de in de EU geldende financiële drempels van de EU-concentratieverordening. De transactie was echter groot genoeg om de nationale beoordelingsdrempels in Oostenrijk en Duitsland te halen.

Oostenrijk maakt bezwaar, andere landen volgen

Oostenrijk diende een verzoek in bij de Commissie op grond van artikel 22, lid 1, van de EU-verordening. Op grond van deze bepaling kunnen de lidstaten de Commissie verzoeken een transactie te onderzoeken die niet aan de EU-drempel voldoet, maar de handel binnen de interne markt beïnvloedt en “de mededinging op het grondgebied van de verzoekende lidstaat in significante mate ongunstig dreigt te beïnvloeden”.

Andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER) konden zich aansluiten bij het oorspronkelijke verwijzingsverzoek. België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden sloten zich vervolgens aan bij het verwijzingsverzoek van Oostenrijk.

Commissie onderzoekt “grensoverschrijdende effecten”

Op basis van de door de landen verstrekte informatie “is de Commissie van mening dat de transactie voldoet aan de criteria voor verwijzing op grond van artikel 22 van de EU-verordening”, aldus de Commissie.

De Commissie merkte op dat de transactie “de mededinging op de markt voor interactieve productontwerp- en whiteboardsoftware aanzienlijk dreigt te beïnvloeden”. Dit zal zich volgens hen waarschijnlijk “ten minste in de hele EER voordoen, en dus ook in de verwijzende landen”. De Commissie heeft ook vastgesteld dat zij “het best in staat is om de potentiële grensoverschrijdende effecten van de transactie te onderzoeken”.

De Commissie zal Adobe nu vragen de transactie officieel te melden. Zodra Adobe de officiële aanmelding heeft ingediend, kan het de overname niet doorvoeren voordat het van de Commissie toestemming heeft gekregen.