Uit Amerikaans onderzoek van Forrester is gebleken dat het aantal activiteiten op sociale netwerken weinig toeneemt, terwijl het aantal gebruikers wereldwijd nog steeds blijft groeien.

Het onderzoekt vertelt onder andere dat duidelijk minder internet-gebruikers content produceren dan in de voorgaande jaren. In de Verenigde Staten creëren 23 procent van de internetters content op de netwerken. In Europa is dat maar veertien procent, en in Australië is het 22 procent. In vergelijking met vorig jaar is dit één procent gedaald. Hetzelfde geldt voor China, daar is het drie procent gedaald.

De onderzoekers merken dat op één op de drie Amerikaanse internet-gebruikers de gemaakte content wel bekijkt, maar slechts tien procent plaatst zelf nieuw materiaal. "Het gebrek aan groei in sociale creatie vertaalt zich in een gebrek aan nieuwe ideeën, content en perspectieven", aldus Jacqueline Anderson, analist bij Forrester. Daarnaast is het opmerkelijk dat in Europa 68 procent van de internet-gebruikers meer gebruik maakt van sociale technologie, vorig jaar was dat nog 61 procent. Het lezen van blogs is bij 54 procent van deze gebruikers populair, zonder dat er iets wordt toegevoegd.