Uit recent verschenen onderzoek blijkt dat de hoeveelheid opgeslagen informatie op het internet iedere twee jaar verdubbelt. Dit jaar verwacht men een piek van 1,8 zettabyte aan data. Dit vraagt om een andere werkwijze van bedrijven om informatie op te slaan.

Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Digital Universe in opdracht van EMC. Dit jaar verwachten de onderzoekers een voorlopige piek van 1,8 zettabyte. Een zettabyte is gelijk aan 1021 gigabyte. Deze hoeveelheid data staat gelijk aan 16,6 miljoen Nederlanders die 499.233 jaar lang dagelijks drie tweets per minuut plaatsen. Ook kunnen met deze hoeveelheid data 57,5 miljard iPad’s van 32GB worden gevuld.

De onderzoekers verwachten dat de hoeveelheid opgeslagen data de komende tien jaar met een factor 75 zal toenemen. Hierdoor zullen bedrijven 50 keer zoveel documenten en andere data moeten beheren. De onderzoekers noemen dit ook wel "big data". De explosieve toename in opgeslagen data brengt grote economische, technologische en sociale gevolgen met zich mee. Zo zullen er nieuwe technologische oplossingen bedacht moeten worden om data op te slaan. Deze data zal tevens beveiligd moeten worden. En met de vele digitale inbraken van de laatste tijd is dat, met het oog op onze privacy, geen overbodige luxe.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de groei van het aantal fysieke servers, het databeheer en files niet gelijk opgaan met de groei van het personeel dat hiervoor nodig is. In de komende 10 jaar zal de hoeveelheid informatie 75 maal zoveel zijn als vandaag de dag, maar het aantal beschikbare IT-professionals om deze data te beheren zal slechts 1,5 keer zoveel toenemen. Meer dan genoeg werkgelegenheid dus voor IT’ers.

Jeremy Burton, Chief Marketing Officer bij EMC Corporation, zegt het volgende over de onderzoeksresultaten. "De hoeveelheid informatie die blijft groeien, creëert nieuwe perspectieven die maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en economische veranderingen veroorzaken. Big data dwingt bedrijven om op een andere manier informatie te beheren en hier voordeel uit te halen."

Een van de mogelijkheden die Burton noemt is Cloud Computing. Bedrijven kunnen dan met een cloud computing service provider afspraken maken om een bepaald deel van de informatie op te slaan en te verwerken in de cloud.