2min

De Tweede Kamer heeft deze week gestemd over een nieuw amendement waarmee de wet netneutraliteit zal worden ingevoerd zoals die bedoelt was. Vorige week ontstond er een gat in deze wet doordat de PVDA verkeerd stemde, zij stemde voor een amendement van de SGP waarmee zogenaamde Christen filters mogelijk werden, iets wat nu door de PVDA met een nieuwe amendement is gecorrigeerd.

De PVDA zorgde er vorige week met een verkeerde stemming voor dat het amendement van de SGP een meerderheid haalde, waardoor het werd aangenomen. Toen de PVDA de fout doorhad was het al te laat en stond het amendement al vast.

Na enige ophef en intern overleg werd de hele netneutraliteit uiteindelijk wel aangenomen om deze week nog een correctie te krijgen. De PVDA diende een amendement in om het amendement van de SGP uit de wet te laten halen en dit amendement kon tijdens de stemming van deze week op een meerderheid rekenen. Wel een nipte meerderheid want 76 kamerleden stemde voor en 74 tegen.

Een aantal Kamerleden was bang dat het amendement van de SGP juridische mogelijkheden bracht om een gat te slaan in de wet netneutraliteit. Daarom was de vraag om een correctie dan ook erg groot. De wet netneutraliteit zal ook nog in de eerste kamer worden behandelt alvorens deze kan worden ingevoerd. De eerste kamer moet zich echter ook weer buigen over het amendement van de SGP, zowel het amendement voor de Christen filters als het amendement tegen de filters zal door de eerste kamer worden behandelt. Waarbij de laatste uiteraard de corrigerende is.

Het idee achter de wet netneutraliteit is dat providers geen onderscheidt meer mogen maken in internetverkeer. Ze mogen dus bepaalde diensten geen extra voorrang geven, blokkeren of extra belasten. Er is wel een kleine uitzondering waarin staat dat er wel voorrang mag worden verleent bij extreme drukte. Dit is bedoelt voor de ISP’s die bijvoorbeeld videostreams verzorgen tijdens een WK-voetbal of Olympische spelen.