In Nederland is de afgelopen jaren onbeperkt gebruik gemaakt van de bewaarplicht en volgens het kabinet is de bewaarplicht erg nuttig geweest bij het opsporen van criminelen en het verzamelen van bewijzen tegen verdachten. Nu de bepaarplichtwetgeving van tafel is geveegd en er een voorstel komt voor een nieuwe bewaarplicht willen veel leden van de Tweede Kamer weten hoe nuttig de bewaarplicht nu precies is geweest.

In Nederland is al enige tijd discussie over de bewaarplichtwetgeving, voordat de wet er kwam was er al een discussie over de privacy van burgers, toen vervolgens de Europese richtlijn niet voldeed aan de Europese verdragen en de richtlijn werd geschrapt kwam de wet ook in ons land weer ter discussie te staan. De politiek weigerde echter om de wet binnen een redelijke termijn aan te passen.

Uiteindelijk moest de rechtbank in Den Haag eraan te pas komen om de wet naar de prullenbak te verwijzen omdat ook onze versie in strijd was met de Europese regels. Het kabinet wil echter de bewaarplicht opnieuw gaan invoeren maar wel met enkele waarborgen zodat de wet voldoet aan de Europese regels. Waaronder dat elk verzoek om gebruik te maken van de gegevens die worden verzameld via de bewaarplicht moet worden getoetst door een rechter. De opsporingsdiensten kunnen straks niet meer onbeperkt rondneuzen in deze data, iets wat voorheen wel mogelijk was.

Het leek een formaliteit om deze nieuwe wet door de Tweede Kamer te krijgen maar veel kamerleden waren toch wel kritisch. Zo heeft de politiek eerder beweerd dat de bewaarplicht de opsporingsdiensten echt helpt om verdachten sneller te pakken en het bijdraagt aan het verzamelen van bewijzen. De kamerleden willen nu cijfers zien van de Minister om te kunnen bepalen wat de meerwaarde is van de bewaarplicht en of die opweegt tegen het deels weggeven van de privacy van de burger. Zelfs de PVDA was kritisch waardoor het onduidelijk is of er nu wel of geen kamermeerderheid is voor de nieuwe bewaarplicht. Het definitieve voorstel voor de nieuwe bewaarplicht moet nog worden gepresenteerd.