De ICANN, de organisatie die de infrastructuur van het internet beheerd, gaat zoals eerder aangekondigd de domeinextensies van het internet verder uitbreiden. In de toekomst zal het bijvoorbeeld mogelijk worden om .BMW, .Google of .MacDonalds te registreren. Veel bedrijven zijn echter tegen en vrezen voor hoge kosten om hun merknaam goed te kunnen beschermen.

Het aantal domeinextensies zoals .com, .net, .org, .eu of .nl wordt, ondanks stevige kritiek, toch uitgebreid. Al eerder werd de uitbreiding aangekondigd maar kon rekenen op stevige kritiek vanuit het bedrijfsleven. Bedrijven zijn nu al een vermogen kwijt om hun merknaam vast te leggen voor alle extensies om zo misbruik te voorkomen. Als het voor iedereen mogelijk wordt om zijn eigen extensie te beginnen zullen die kosten alleen maar verder oplopen. Daarnaast zullen de echte grote bedrijven hun eigen merknaam als extensie moeten claimen omdat anders de kans bestaat dat iemand deze kaapt.

Om een eigen extensie aan te vragen moet eenmalig zo’n 140.000 euro worden betaald en daarna zo’n 20.000 euro per jaar. Dit is exclusief de kosten voor het operationeel houden van een domeinextensie waar de ICANN hoge eisen aan stelt. Volgens veel grote bedrijven zijn zij genoodzaakt om hun merknaam als extensie vast te leggen om misbruik en kaping te voorkomen, maar zij zijn niet blij met de kosten die dit met zich mee brengt.

Om tegemoet te komen aan deze kritiek heeft de ICANN aangegeven dat niet iedereen zomaar een domeinextensie kan registreren. De ICANN zal de aanvrager aan een strenge controle onderwerpen en zal er worden gekeken of de extensie geen verwarring gaat veroorzaken doordat extensies teveel op elkaar lijken.

Steve Crocker, woordvoerder van de ICANN zegt dat de organisatie het rustig aan doet met het vrijgeven van de domeinextensies. Toch blijven bedrijven vrezen dat zij straks veel geld kwijt zijn om hun merk te beschermen.

Inmiddels loopt er in de provincie Friesland al een onderzoek of het mogelijk is om .fri aan te vragen. Ook zijn er plannen voor .vlaanderen, .gent en .paris.