In een verslag van The New York Times komt meer naar voren over de werkwijze van de NSA. Zo zouden er van bepaalde Amerikanen statistieken worden bijgehouden, door middel van het aftappen van telefoon- en mailverkeer. Hiermee heeft de NSA een soort sociale plattegrond in kaart gebracht.

Het zijn niet alleen de bekende bedrijven zoals Facebook of Google die bezig zijn met het opzetten van sociale netwerken. Ook de NSA heeft een eigen sociaal netwerk. Het verschil is wel dat dit netwerk is samengesteld aan de hand van het afluisteren en meekijken van telefoon- en mailverkeer van de Amerikaanse burgers.

Volgens The New York Times zou de NSA sinds 2010 bezig zijn met het uitgebreid in kaart brengen van het gedrag van de bevolking. Hiertoe zou het Enterprise Knowledge System zijn opgesteld, waardoor op grote schaal snel en efficiënt ingewikkelde verbanden tussen verzamelde gegevens kunnen worden vastgesteld.

Deze persoonlijke gegevens zouden zijn onttrokken uit onder andere stembiljetten, verzekeringspolissen, Facebookprofielen en locaties waarop iemand zich vaak bevindt.

Volgens de NSA is een dergelijk systeem opgesteld om snel verbanden te ontdekken tussen vijandige inlichtingendiensten en Amerikanen. Door het verzamelen van bepaalde gegevens waar verbanden uit getrokken kunnen worden, zou de NSA veel tijd besparen bij onderzoeken. Ook zouden slechts de gegevens van bepaalde personen die gelinkt zijn aan een buitenlandse inlichtingendienst worden verzameld. De activiteiten zijn volgens een NSA woordvoerder puur gericht op de bestrijding van terrorisme. Burgers die niks in hun schild voeren zullen normaal gezien dan ook geen deel uitmaken van Enterprise Knowledge System.