Met de lancering van de PlayStation 4 in het verschiet, heeft fabrikant Sony een belangrijke wijziging aangebracht in de algemene gebruiksvoorwaarden van haar software. Het zal hierdoor niet meer toegestaan zijn om aangeschafte games door te verkopen.

Sony heeft middels het aanpassen van de gebruiksvoorwaarden het doorverkopen van software voor de PlayStation 3 en 4 in feite verboden tenzij expliciet toestemming wordt verleend. Onder de titel Doorverkoop heeft Sony een extra artikel aan de gebruiksvoorwaarden toegevoegd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel de PlayStation 3 als de PlayStation 4.

Sectie 7.1 van de gebruiksvoorwaarden luidt: "U mag de Software (hetzij op disc uitgebracht, het zij als softwaredownload) niet doorverkopen, tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is door ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog door de uitgever zelf."

Uit verder onderzoek blijkt dat de regels stellen dat de gebruiker niet de eigenaar van de software is na aankoop, maar zich simpelweg een licentie verschaft om er gebruik van te maken. Als je niet aan de voorwaarden voldoet behoudt Sony zich de mogelijkheid om je licentie te beëindigen, waardoor spellen niet meer gebruikt kunnen worden.

Opmerkelijk is dat het Europese Hof van Justitie halverwege 2012 nog heeft bepaald dat consumenten zowel fysieke als gedownloade software en games mogen doorverkopen. Het is onduidelijk of en hoe Sony in de praktijk het doorverkopen van bijvoorbeeld games werkelijk wil gaan verbieden of tegengaan. Ook is niet bekend wat de strafmaat voor de doorverkoper zal zijn.

Eerder dit jaar nog heeft Sony nog aangegeven dat het zou afzien van het toepassen van Digital Rights Management (DRM) op haar software. Hierbij zou de keuze van het al dan niet toepassen van een DRM bij de uitgever van de game worden gelegd.

Sony heeft op het moment van schrijven nog geen officiële verklaring gepubliceerd.