1 min

Tags in dit artikel

, , , , , ,

Volgens het KPCB 2014 Internet Trends report domineren de apps Snapchat en WhatsApp het delen van foto’s. Deze diensten worden het meest gebruikt om foto’s te delen met familie, vrienden en kennissen. Diensten als Facebook en Flickr die ook behoorlijk inzetten op het delen van foto’s leggen het af tegen deze mobiele apps.

WhatsApp is duidelijk de grootste dienst als het neerkomt op het delen van foto’s maar wordt inmiddels op de voet gevolgd door Snapchat. Facebook doet ook nog wel een beetje mee, maar niet in benadering tot de mobiele apps. Facebook heeft de afgelopen jaren zowel Instagram als WhatsApp overgenomen en daarmee is Facebook al bedrijf dus wel verantwoordelijk voor het delen van de meeste foto’s.

Facebook zou ook hebben getracht om Snapchat over te nemen maar dat zou zijn mislukt. Facebook wilden 4 miljard betalen voor de dienst maar dat zou niet genoeg zijn. Het is wel opvallend dat mobiele diensten in zo’n snel tempo populair zijn geworden. Zeker als je je bedenkt dat WhatsApp pas een paar jaar bestaat.