Abonneer je gratis op Techzine!

Sun Microsystems, ontwikkelaar van Solaris en Java, is volgens een studie van de Europese Commissie de belangrijkste leverancier van Open Source-software. De studie onderzocht de economische impact van FLOSS – Free/Libre Open Source Software en de impact van ICT binnen de Europese Unie.

Het onderzoeksrapport toont aan dat Sun de grootste bijdrage levert en frequenter deelneemt aan open source-projecten dan welke andere leverancier ook. De top drie bestaat uit Sun Microsystems, IBM en Red Hat. De inspanningen en bijdragen van Sun zijn driemaal zo groot dan van IBM, en zelfs vijfmaal zo groot als die van Red Hat, die op de derde plaats komt.

De Europese Commissie komt tot de conclusie dat het gebruik van Open Source software door Europese bedrijven grote kostenbesparingen met zich meebrengt in vergelijking tot het gebruik van ‘proprietary applications’, software waarvan de broncode volledig in eigendom is bij een bepaald bedrijf.