Naar geruchten zou er een onderzoek worden ingesteld naar Mark Hurd’s vertrek bij HP, eerder dit jaar. Eén van de onderwerpen die tijdens het onderzoek aan bod komen is of Hurd mogelijk gevoelige informatie heeft doorgespeeld.

Mark Hurd zou voor zijn omstreden vertrek bijvoorbeeld vertrouwelijke documenten hebben doorgespeeld aan een werkneemster van HP. Het zou hier gaan om de inmiddels bekende Jodie Fisher, wie hem ook beschuldigde van seksueel misbruik. Deze beschuldigingen zorgden voor het opstappen van Hurd.

De vertrouwelijke documenten zouden over een destijds nog niet aangekondigde overname verhalen. Naast het lekken van deze documenten gaan er ook verhalen dat Mark Hurd ten onrechte geld van HP aan Jodie Fisher gaf.

Mark Hurd werd kort na zijn vertrek aangenomen bij Oracle, een grote concurrent van HP in de servermarkt.