3min

Het Utrechtse consultingbureau IG&H kan zorgverleners in één keer veel meer technologische ondersteuning bieden dankzij de overname van Beter Healthcare en i2i.

De gezondheidszorg is een van de domeinen waarop IG&H zich al richtte, maar wordt nu veel intensiever benaderd. Director Healthcare Bas Leerink legt ons tijdens het bekendmaken van de overnames uit dat IG&H zich in de gezondheidszorg tot nu “vooral met strategie rond portfolio’s en data” bezighield. Maar het kriebelde bij IG&H om meer te doen voor zorgverleners. Het consultingbedrijf wil als het ware op de plek bij een zorgverlener kunnen zitten om ze technologisch volledig te kunnen ondersteunen bij digitale veranderprocessen.

Leerink maakt ons samen met CEO Joost van de Meent duidelijk dat IG&H inmiddels een stevige positie heeft in de gezondheidszorg. Het verleent diensten aan ziekenhuizen, GGZ-instellingen, verpleeghuizen, de thuiszorg, medtech en diagnostiek, gemeenten en zorgverzekeraars. De opgedane ervaringen en kennis bij die klanten is te combineren met extra technologische expertise.

IG&H in het kort

In veel gevallen bouwt IG&H applicaties met het low-codeplatform OutSystems. Ook vertrouwt het consultingbureau veel op applicatieontwikkeling met Java en Microsoft-tools.

Zo was IG&H betrokken bij het opzetten van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in de coronatijd. Dat moest snel opgezet worden en IG&H wist daarbij te helpen door een applicatie te bouwen die de operatie van LCPS ondersteunt. Alle ziekenhuizen werken met die applicatie. IG&H was bij het LCPS ook nauw betrokken bij strategische stappen, zoals het opbouwen en draaien van het centrum.

Het is niet voor het eerst dat IG&H een partij in de gezondheidszorg koopt. In april 2023 nam het consultingbureau nog Truston over, dat zich bezighoudt met het beheer voor Oracle Health Insurance.

Toevoeging van Beter Healthcare en i2i

Aan de ontwikkelmogelijkheden van IG&H worden nu de capaciteiten van Beter Healthcare uit Uden toegevoegd. Deze partij moet de kennis van IG&H over de zorg verder aanvullen. Naast strategie krijgt het consultingbureau nu de beschikking over een IT-dienstverlener met meer dan 100 professionals gespecialiseerd in de realisatie van digitale strategieën en de implementatie van zorgapplicaties. Vooral GGZ-instellingen en ziekenhuizen maken momenteel gebruik van de dienstverlening van Beter Healthcare.

Zo haalt Beter Healthcare veel business uit het ondersteunen van zorgverleners bij de implementatie van het Elektronisch Patiëntendossier. “Dat is voor zorginstellingen een heel belangrijk moment om echt te werken aan digitale transformatie. Maar wij zaten tot nu toe weinig bij dat moment. Soms overigens wel, maar dan was het achteraf als het al geïmplementeerd was. Dan wordt het al moeilijker om te helpen”, aldus Leerink.

Daarnaast trekt IG&H per direct i2i (intelligence to integrity) aan, dat zich richt op zorgverzekeraars en zorgverleners. Het bedrijf i2i maakt op basis van claimdata van zorgverzekeraars benchmarks voor zorgspecialisten en vakgroepen in ziekenhuizen. “Op die manier kunnen ze een certificaat geven, dat ze op een doelmatige manier de zorg declareren die ze verlenen. En dat vinden verzekeraars belangrijk, want zo weten zij dat dat ziekenhuis het geld niet met een vork schrijft maar netjes doelmatig de zorg levert en declareert”, zegt Leerink.

Invloed op klanten

Van de Meent en Leerink geven aan dat het overnemen van de twee bedrijven bedoeld is om end-to-end digitale transformatie te realiseren. Dat klinkt behoorlijk breed, maar wat ze bedoelen is het strategisch en technologisch ondersteunen van zorginstellingen bij hun IT-projecten. Vaak zal het daarbij gaan om het leveren van nieuwe applicaties die de zorgverlening richting patiënten zullen versoepelen. De aanwezige kennis bij IG&H van de zorg, aangevuld met de expertises van Beter Healthcare en i2i zal betekenen dat IG&H meer softwareoplossingen zal kunnen bouwen.

Voor bestaande klanten is het goed om te weten dat de merken niet fuseren met IG&H, maar verder gaan als dochterondernemingen. Wel zullen de verschillende merken mogelijk operationeel gaan profiteren van de acquisities. Doordat Beter Healthcare en i2i zich bij IG&H aansluiten, kunnen ze bijvoorbeeld gebruikmaken van de marketinginspanningen van de moederorganisatie.

Van de Meent geeft desgevraagd ook aan dat klanten te maken krijgen met één commercieel contactpersoon. Als opdrachten dus bij bijvoorbeeld Beter Healthcare en i2i passen, dan zullen ze vooral via één contactpersoon verlopen. Daarmee beloven de overnames zo op het eerste gezicht ervoor te zorgen dat er een veel bredere softwareconsultant voor de gezondheidszorg op de Nederlandse markt komt.

Tip: Circular IT group uit Zoetermeer neemt Brits Re-Tek over