2min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Bijna de helft van alle organisaties (49 procent) kreeg in de afgelopen drie jaar te maken met IT-storing die in gegevensverlies resulteerde. Dat blijkt uit onderzoek van IDC in opdracht van Zerto. Volgens de uitkomsten vindt 90 procent van de respondenten de IT-infrastructuur van hun organisatie onvoldoende veerkrachtig.

Hoewel de meerderheid voor de komende twee jaar een project gepland heeft rondom cloud computing of modernisering van de IT-infrastructuur, geven de organisaties ook aan dat ze achterlopen met de doelstellingen op het gebied van IT-resilience. Hun IT-afdeling staat onder druk wegens dergelijke projecten, en worstelt nog altijd met het treffen van basismaatregelen voor databescherming en gegevensherstel.

Van de respondenten kreeg 77 procent de afgelopen twee jaar te maken met een bedrijfsinterruptie wegens een IT-storing. De onderzoeksresultaten tonen aan dat alleen bedrijven met veerkrachtige IT-processen de kans op downtime kunnen verkleinen.

Kloof

Toch vindt 90 procent databescherming belangrijk voor projecten op het gebied van IT-modernisering. Desondanks beschikken ze niet over de technologische voorzieningen benodigd voor het effectief beschermen van bedrijfsgegevens. Slechts zeven procent van alle organisaties acht hun infrastructuur volwassen genoeg om veerkracht te bieden.

Voor organisaties die de afgelopen twee jaar te maken kregen met een IT-gerelateerde storing had dit ingrijpende gevolgen. Zo kreeg 93 procent te maken met een bedrijfsinterruptie als gevolg van een IT-storing. Bij 77 procent was dit tot op zekere hoogte van invloed op de bedrijfsvoering.

Bij 79 procent had de storing het directe verlies van geld of het indirecte maken van kosten als gevolg, vanwege de noodzaak om externe expertise op het gebied van gegevensherstel in te schakelen. Voor 20 procent resulteerde het in het permanent verliezen van klanten.

Risico neemt toe

Zerto geeft aan dat deze risico’s alleen maar toenemen, aangezien de kans op dit soort calamiteiten groter wordt als gevolg van diverse factoren. Daarbij kun je denken aan cyberaanvallen. Zo werd 77 procent van alle organisaties het afgelopen jaar getroffen door een cyberaanval. Van die groep was 89 procent niet tegen de aanval bestand. 39 procent kreeg te maken met vijf of meer incidenten die resulteerden in beschadiging of verlies van data.