Qlik en Data Literacy Project komen met diploma voor datageletterdheid

Qlik en Data Literacy Project komen met diploma voor datageletterdheid

Het Data Literacy Project heeft een eerste wereldwijd erkend diploma geïntroduceerd, waarmee mensen hun datageletterdheid kunnen aantonen. De gratis certificering werd door wetenschappers en specialisten van Qlik ontwikkeld. 

Het Data Literacy Project – dat in oktober 2018 gelanceerd werd door Qlik, Accenture, Cognizant, Experian, Pluralsight, Chartered Institute of Marketing en Data to the People – is een gemeenschap die zich inzet om de maatschappij vloeiend ‘data’ te laten spreken.

Volgens de organisatie is het een grote uitdaging om data om te zetten naar inzichten waar iets mee gedaan kan worden. Slechts 24 procent van de werknemers ter wereld zou vertrouwen hebben in het eigen vermogen om data te lezen, verwerken en analyseren. Dat terwijl organisaties in vrijwel iedere sector medewerkers nodig hebben die inzichten uit data te kunnen halen.

Examen

Met het Data Literacy-diploma kunnen mensen dus aantonen datageletterd te zijn. Daarvoor moet eerst een examen gedaan worden, dat uit zeventig vragen bestaat. Het examen meet de prestaties in datavaardigheden die helpen om betere zakelijke beslissingen te nemen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het kunnen analyseren en kritisch bekijken van data, en het kunnen nemen van beslissingen en communiceren op basis van data. Ook moeten gegadigden aantonen zakelijke behoeften en vereisen te kunnen interpreteren, en visualisaties kunnen gebruiken om beslissingen op basis van data te kunnen nemen.

Het examen duurt twee uur. Geslaagde kandidaten ontvangen daarna een fysiek diploma en een digitale button voor op hun LinkedIn-profiel en CV. Op die manier kunnen zij aantonen dat ze in staat zijn om data te lezen, bewerken, analyseren en kritisch te bekijken.

Voorbereiding

Het Data Literacy Project heeft als doel om mensen te ondersteunen in elke fase van de ontwikkeling van hun datageletterdheid. De organisatie geeft dan ook niet alleen de mogelijkheid om examen te doen en een diploma te halen, maar helpt ook bij het aanleren van datageletterdheid.

Zo heeft de organisatie e-learningmateriaal online staan. Deelnemers vinden daar bijvoorbeeld negentien cursussen die door Qlik gratis beschikbaar zijn gesteld. De cursussen helpen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden in datageletterdheid, waaronder Understanding Data, Data Storytelling en een Introduction to Data-Informed Decision Making.

Ook heeft het Data Literacy Project sinds kort een community forum, waar mensen contact kunnen maken met en vragen kunnen stellen aan deskundigen.