2min

Tags in dit artikel

, , ,

Terabytes aan data moeten opslaan die eigenlijk nooit wordt ingezien. Voor bepaalde bedrijven moest er wel gebruik worden gemaakt van een dure opslag, aangezien de wet- en regelgeving dat voorschrijft. Om hen tegemoet te komen, maakt Google de Archive-klasse van de Google Cloud-opslag beschikbaar voor iedereen.

Voorheen bestonden er al een aantal verschillende opties binnen de opslagfunctie van Google Cloud, met standaard als meest gebruikte. Gebruikers die direct toegang willen tot hun bestanden en dat ook op (vrijwel) dagelijkse basis doen. Daarnaast waren er goedkopere opties voor gebruikers die grotere hoeveelheden data voor een langere tijd wilden opslaan maar daar niet geregeld bij hoefden te zijn.

Naast de Nearline- en Coldline-opties, voegt Google nu ook Archive toe aan die lijst, waarmee gebruikers data voor lange tijd kunnen wegzetten. In ruil voor veel lagere opslagkosten ($1,23 per terabyte per maand), geven gebruikers aan minder dan één keer per jaar toegang te zullen vragen tot de data.

Verbetering ten opzichte van concurrentie

Google heeft de Archive-optie geïntegreerd in de huidige interface, waardoor gebruikers makkelijker kunnen wisselen tussen verschillende abonnementen. Daarnaast voert het ook aan dat het toegang krijgen tot de gearchiveerde data nagenoeg direct is (slechts een vertraging van milliseconden), terwijl bepaalde concurrenten (denk aan die van Amazon Web Services, de Glacier Deep Archive) daar nog wel eens uren voor willen rekenen.

Alle data die aan een archief wordt toegevoegd zal eveneens direct worden versleuteld.

Mocht er na een bepaalde periode toch worden besloten dat de weggezette data vaker moet worden bekeken dan één keer per jaar, dan kan er makkelijker een andere optie van de lange termijn opslagfuncties worden geselecteerd.