ServiceNow komt binnenkort met een suite van mobiele apps waarmee bedrijven in real time gegevens voor de voortgang van digitale transitieprocessen in de gaten kunnen houden.

Volgens The Register komt ServiceNow binnenkort met de mobiele apps. De mobiele apps met actuele meetgegevens moeten ondersteuningsproduct ServiceNow Impact aanvullen. Impact is een set oplossingen, in combinatie met AI, consulting, best practices en templates, die bedrijven in staat stellen met behulp van diverse meetgegevens van uitgerolde workflows de voortgang van hun digitale transitieprocessen te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Deze diensten wijken af van de traditionele diensten van de wordkflow-gigant die vooral gericht zijn op het maken en gebruiken van workflows voor het automatiseren van bedrijfsprocessen.

Meetgegevens voor meer inzicht

De mobiele apps moeten bij het in de gaten houden en bijsturen van de ROI die het gebruik van workflows binnen bedrijven moeten opleveren. De apps tracken in real time de belangrijkste prestatie-indicatoren van bedrijven en maken het mogelijk dat gebruikers hier toegang tot krijgen. Op deze manier kan de zakelijke leiding goed inzien waar het betreffende bedrijf zich in de digitale transitie bevindt, welke resultaten deze transitieprocessen opleveren en deze dus -waar nodig- kunnen aanpassen.

De aangekondigde mobiele apps komen in eerste instantie beschikbaar voor de HR- en ITSM-oplossingen en -toepassingen van ServiceNow. Het ligt in de bedoeling dat deze specifieke mobiele apps in de komende tijd ook voor andere omgevingen beschikbaar komen.