1 min

Cascador Health, een dataspecialist voor de gezondheidszorg, heeft 3,4 miljoen euro opgehaald in een investeringsronde. Het geld is bestemd voor verdere groei in Europa.

De investeringsronde kwam tot stand door de investeringsfondsen Qbic, Volta Ventures en Theodorus. Daarnaast investeerde ook de Zwitserse gezondheidsaanbieder Hirslanden.

Cascador Health biedt een platform waarmee gezondheidsaanbieders en andere belanghebbenden verschillende medische data kunnen raadplegen en gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening of patiëntenzorg. Dit alles veilig en transparant en in lijn met de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Het platform verzamelt patiëntengegevens uit de verschillende IT-systemen en interfaces die de gezondheidsaanbieders gebruiken. Vervolgens wordt al de data op een plek ondergebracht en omgezet naar gecureerde, gevalideerde en geanonimiseerde Real World Data (RWD). Dit volgens de GDPR en andere privacywet- en regelgeving.

Expansie van activiteiten

De Belgische dataspecialist wil het opgehaalde bedrag gebruiken voor het uitbreiden van de activiteiten in thuismarkten België en Zwitserland. Daarnaast moet het kapitaal ook worden gebruikt voor verdere uitbreiding in Europa. Cascador Health is ook actief in Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Tip: Snowflake introduceert dataplatfom voor de zorgsector