JetBrains heeft versie 1.5.0 van zijn Kotlin-programmeertaal uitgebracht. De nieuwe versie introduceert onder andere ondersteuning voor JVM records en de nieuwe standaard JVM IR compiler.

Versie 1.5.0 is de eerste update volgens het nieuwe zesmaandelijkse releaseschema. Voorheen werden updates alleen uitgebracht wanneer er genoeg nieuwe features beschikbaar waren.

JVM records

De nieuwe versie heeft veel functies die in versie 1.4.30 nog in preview waren en nu het label stabiel ontvangen. Met ondersteuning voor JVM records blijft de taal interoperabel met de Record-functie die sinds versie 15 in Java aanwezig is. Dit is een nieuwe manier om types aan te geven binnen de programmeertaal. Verder biedt Kotlin nu ondersteuning voor sealed interfaces, een andere functie die werd geïntroduceerd met Java 15. Dit werkt vergelijkbaar met de bestaande sealed classes.

Nieuwe API’s

Het standaardlibrary is ook uitgebreid. Zo zijn er nieuwe stabiele API’s uitgebracht voor niet ondertekende integertypes, aangevuld met bijbehorende ranges, progressies en functies. Daarnaast hebben de ontwikkelaars Extension-functies toegevoegd voor java.nio.file.Path. Hierdoor is het mogelijk om non-blocking Java IO te gebruiken in een Kotlin-stijl.

Verder is de String and Char API verbeterd. De API bevat nu de mogelijkheid om bij strings en tekens hoofdletters in kleine letters te veranderen en andersom en nieuwe functies om tekens om te zetten in integers of numerieke waardes. Ook is de Duration API uitgebreid met een Long-waarde.

IR compiler

De JVM IR compiler, die aangekondigd was in Kotlin 1.4.0, heeft nu een status als stabiel bereikt. JetBrains maakt van de nieuwe compiler meteen de standaard. Met de nieuwe compiler moeten de prestaties beter zijn voor gebruikers, terwijl het voor het ontwikkelteam van Kotlin eenvoudiger wordt om nieuwe features toe te voegen.

Kotlin is een programmeertaal die kan draaien op verschillende platforms, volledig interoperabel met Java. De taal heeft veel interesse gekregen van Google, die het heeft verwerkt in Jetpack Compose.

Tip: JetBrains lanceert cloudversie van CI/CD-dienst TeamCityCloud