2min

Vorig jaar kondigde Qualcomm de overname van branchegenoot NXP aan. De Europese commissie heeft naar aanleiding van deze voorgenomen overname een inventariserend onderzoek gedaan. Zij concludeert dat de overname mogelijk verschillende negatieve effecten heeft en kondigt nader onderzoek aan.

Wat zijn de bezwaren van de Europese Commissie tegen de overname en wat is de verdere procedure?

Qualcomm en NXP zijn de twee grootste producenten van halfgeleiders. Qualcomm is met name gericht op de telefoniemarkt. Het Nederlandse NXP focust zich op Internet of Things en de automobielindustrie. De Europese commissie is allereerst bezorgd over de concurrentiepositie. Doordat NXP haar producten nu in licentie (bijvoorbeeld de NFC-chip) aan concurrenten van Qualcomm ter beschikking stelt, worden die concurrenten benadeeld bij een overname. Qualcomm zou de verkoop aan concurrenten kunnen stoppen of alleen in combinatie met andere producten kunnen leveren waardoor dit voor concurrenten niet interessant meer is.

Daarnaast verdwijnt door de combinatie van technologie van de twee bedrijven de competitie in de markt voor ‘slimme’ auto’s (V2X-technologie). Tot slot is de Europese commissie bang dat het gebrek aan concurrentie zal leiden tot prijsverhogingen voor licenties en producten en daarmee tot hogere consumentenprijzen.

Bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen, moeten hun fusie aanmelden bij de Europese commissie. Na aanmelding heeft de Europese commissie 25 dagen om te beslissen of ze de fusie goedkeurt of dat nader onderzoek gewenst is. In dit geval is voor optie 2 gekozen. De Europese commissie heeft nu 90 werkdagen (tot uiterlijk 17 oktober 2017) om een beslissing te nemen. Deze beslissing kan alsnog goedkeuring inhouden, een goedkeuring onder voorwaarden of een afwijzing. De Commissie benadrukt dat de aankondiging van nader onderzoek neutraal bezien moet worden.

Op dit moment hebben beide bedrijven nog niet op het voornemen van de Europese commissie gereageerd. Uiteraard houden wij je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.