2min

Google’s dispuut over het “recht om vergeten te worden” met de Franse privacywaakhond CNIL zet zich voort. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) zal oordelen of de regeling waarin bepaalde links van de zoekmachine verwijderd moeten worden ook wereldwijd toegepast moet worden.

In 2014 werd Google opgedragen om informatie over bepaalde Europese inwoners te verwijderen uit de zoekresultaten. Dit moet gedaan worden wanneer de informatie oud of irrelevant is en het niet iemand betreft met een publieke functie. Daar luisterde Google dan ook naar, door de desbetreffende links niet beschikbaar te maken in Europa. CNIL wil echter dat de desbetreffende URL’s ook wereldwijd verwijderd worden van de zoekmachine.

Google is het hier niet mee eens. Zo stelt de organisatie dat het wereldwijd toepassen van deze regeling nadelige gevolgen zou hebben voor landen waarin bepaalde onderwerpen taboe zijn. Wanneer rekening gehouden moet worden met de eisen van ieder land zullen bepaalde onderwerpen volledig onvindbaar zijn omdat één land niet wil dat mensen daarop zoeken. Als Rusland zou bepalen dat zoekresultaten over een homoseksueel iemand verwijderd moeten worden, zou niemand dan nog iets over deze persoon mogen lezen?

Een balans in vrijheid van meningsuiting en privacy

Peter Fleischer, privacy advocaat bij Google, zei tegen IT Pro het volgende: “Sinds 2014 hebben we hard gewerkt om de “recht om vergeten te worden” uitspraak volledig door te voeren in Europa. De laatste 18 maanden hebben we het idee verdedigd dat ieder land de balans tussen vrijheid van meningsuiting en privacy zelf moet kunnen bepalen, zonder afhankelijk te zijn van de keuze van een ander land.”

Om verwijderd te worden uit de zoekresultaten van Google moet er aan enkele criteria voldaan worden. De resultaten moeten ontoereikend, irrelevant, niet langer relevant of buitensporig zijn. Daarbij worden pagina’s alleen verwijderd van de zoekresultaten als het betrekking heeft op de naam van een individu en mag het geen publiek figuur zijn. Daarom wijst Google ook meer dan de helft van de aanvragen af. Wanneer een aanvraag goedgekeurd is worden geografische gegevens gebruikt om de toegang tot de URL te beperken van het land van de persoon die de verwijdering op alle Europese domeinen aanvraagt.

Iedere aanvraag wordt apart behandeld en volledig volgens de regeling zoals deze is bepaald door het Hof van Justitie beoordeeld. Dit keer wordt het Europese Hof van Justitie gevraagd om duidelijker te zijn over het feit of zoekmachines URL’s alleen moet verwijderen in het land dat het aanvraagt, in Europa of wereldwijd. Google zegt in ieder geval “uit te kijken naar het overbrengen van hun standpunt bij het Europese Hof van Justitie”.