De Amerikaanse tak van Greenpeace heeft de zogeheten Guide to Greener Eelectronics onthuld. Hierin worden bedrijven geprezen of juist niet geprezen om het duurzame karakter dat ze hebben. De geleverde inspanningen van Apple, Dell, HP en Fairphone vallen bij de milieuorganisatie in de smaak.

Greenpeace onderzocht 17 van ’s werelds grootste techbedrijven voor de Guide to Greener Electronics. Er werd gekeken naar de inspanningen van bedrijven om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te brengen door middel van hernieuwbare energie, het gebruik van gerecyclede materialen en stoppen met gevaarlijke chemicaliën. Afhankelijk daarvan krijgen de partijen een cijfer.

Fairphone, Apple, Dell en HP krijgen respectievelijk de cijfers B, B-, C+ en C+. Toch wordt er bij Apple een kanttekening geplaatst. Het bedrijf uit Cupertino gaat achteruit op het gebied van duurzaam productontwerp. Veel van de componenten in de Apple-apparaten zijn namelijk niet te recyclen, terwijl HP- en Dell-producten relatief eenvoudige geüpgraded kunnen worden zonder het milieu aan te tasten.

Slecht scorende bedrijven

Gary Cook, Senior IT Campaigner van Greenpace USA, geeft aan dat techbedrijven beweren vooraan te staan met innovatie, maar de bevoorradingsketens bevinden zich nog in het industriële tijdperk. “In plaats van klimaatverandering aan te drijven, moeten IT-bedrijven de weg vooruit laten zien, net als bedrijven zoals Google en Apple doen door datacenters op hernieuwbare energie te draaien”, aldus Cook.

Mede daarom voldoet een aantal techbedrijven niet aan de energiestandaarden van Greenpeace. Onder meer Samsung, Huawei en Amazon krijgen het cijfer D. Zo vertrouwt Samsung nog grotendeels op fossiele brandstoffen om zijn producten te produceren, een grote veroorzaker van klimaatverandering. Slechts één procent van de 16.000 GWh energie voor Samsung’s productie kwam uit herbruikbare bronnen.

Cook beweert dat er gebruikgemaakt wordt van een take-make-waste businessmodel waarbij de zorgen over e-waste niet centraal staan. Hij pleit voor meer ambitie en transparantie. Ook moet er doorgegaan worden met het in kaart brengen van de impact op het milieu door de enorme bevoorradingsketen. Volgens de topman kan het huidige model niet behouden worden.