Amerikaanse rechter overrulet Canadees Hooggerechtshof en stelt Google in het gelijk

In een procedure heeft een Amerikaanse rechter Google in het gelijk gesteld. Het bijzondere aan deze procedure is dat de rechter daarmee een eerdere beslissing van een hogere rechter in Canada onderuit haalde. Aangezien deze juridische tactiek en de beslissing van de rechter verstrekkende gevolgen kunnen hebben staan we wat uitgebreider bij deze zaak stil.

Wat is er in deze procedure aan de hand?

Kort gezegd is Google in Canada door een bedrijf, voor het gemak X, voor de rechter gedaagd. Inzet van die procedure was dat Google een ander bedrijf, voor het gemak Y, laag in de zoekresultaten op moest nemen, of in ieder geval lager dan X. Dit omdat Y een dienst van X zou hebben gepikt. De rechter was het met X eens en Google is door gaan procederen. Tot bij de hoogste rechter, het Supreme Court van Canada, heeft Google ongelijk gehad en is Google opgedragen om ervoor te zorgen dat Y lager in de zoekresultaten kwam. Na de Supreme Court zijn er in Canada geen juridische mogelijkheden meer. Toen besloot (een jurist van) Google tot een opmerkelijke stap, namelijk een procedure bij de rechter in Amerika.

Voor een Amerikaanse rechter vroeg Google ontheffing van uitvoer van de maatregel die door het Canadese Surpreme Court was opgelegd. Google voerde daarbij aan dat zij met uitvoering van de beslissing van de Canadese rechter het Amerikaans recht zouden schenden. Hiermee ging het vooral over vrijheid van meningsuiting. De Amerikaanse rechter geeft Google daarin gelijk.

Wat is het gevolg van deze uitspraken?

Deze uitspraak leert dat een rechter in één land geen bindende uitspraak kan doen over internationale internetaangelegenheden. Immers, het verlagen van de zoekresultaten van Y kan nu niet meer in Amerika. Hierdoor wordt rechtsongelijkheid gecreëerd. Wat namelijk in het ene land op grond van de rechter verplicht moet worden uitgevoerd is door een andere uitspraak van een rechter illegaal in het andere land. Een andere vraag is hoe het nu in de overige landen geregeld is. Moet Google door de uitspraak van de Canadese rechter de zoekmachineresultaten in, bijvoorbeeld, Nederland aanpassen? Het is momenteel onduidelijk.

Wel is bekend dat Google inmiddels een soortgelijke procedure voert in en tegen Frankrijk met betrekking tot het recht om vergeten te worden. Dit soort juridische vragen over de reikwijdte van gerechtelijke uitspraken met betrekking tot internet spelen uiteraard niet alleen voor Google. Deze casus versterkt in ieder geval de roep om duidelijke internationale afspraken over wet en recht op internet.