Google compenseert gebruikers generatieve AI voor copyright claims

Google compenseert gebruikers generatieve AI voor copyright claims

Google gaat gebruikers van zijn generatieve AI-oplossingen die claims krijgen voor het schenden van copyrights bij dit gebruik schadeloos stellen.

De hulp die Google zijn klanten nu gaat bieden bij juridische acties rondom copyrights bestaat uit het financieel compenseren van eventueel toegewezen copyright claims. Meer concreet betekent dit dat Google bij dit soort claims de volledige verantwoordelijkheid hiervoor overneemt van zijn aangeklaagde klanten en uiteindelijk eventueel betaalt.

Klanten zijn belangrijke partners voor AI

De techgigant wil hiermee aangeven dat het klanten als belangrijke partners ziet in de ontwikkeling en toepassingen van (generatieve) AI en dat het hen alle mogelijkheden wil geven deze toe te passen. Google geeft zelf aan de eerste AI-aanbieder te zijn die een dergelijke schadeloosstelling aan zijn eindgebruikers biedt.

Google geeft wel aan dat gebruikers ook een rol spelen bij (het voorkomen van) beschuldigingen rondom copyrights. De aangekondigde schadeloosstelling geldt alleen als dit zonder opzet is gebeurd.

Trainingsdata en output

De eventuele schadeloosstelling richt zich op twee terreinen. In de eerste plaats als bedrijven op copyrights worden afgerekend ten aanzien van de trainingsdata die aan Google’s (generatieve) AI-oplossingen ten grondslag liggen.

Dit moet gebruikers meer bescherming bieden tegen derde partijen die hen ervan beschuldigen inbreuk te maken op intellectueel eigendom door de trainingsdata van Google.

Ten tweede biedt de techgigant de compensatie wanneer gebruikers ervan worden beschuldigd inbreuk te maken op copyrights in de door het gecreëerde output van de diverse (generatieve) AI-oplossingen. Kortom, wanneer de uiteindelijke resultaten deze inbreuk zou bevatten.

De AI-tools en -producten waarvoor de compensatie geldt, zijn: Duet AI in Workspace, inclusief gegenereerde teksten in Google Docs en Gmail en gegenereerde beelden in Google Slides en Google Meet, Duet AI in Google Cloud, Vertex AI Search, Vertex AI Conversation, Vertex AI Text Embedding API/ Multimodal Embeddings, Visual Captioning/Visual Q&A op Vertex AI en Codey API’s.

Tip: Google maakt beelden creëren met AI mogelijk in zoekbalk