2min

Apple doet er alles aan de ontwikkeling van producten en diensten zo geheim mogelijk te houden. Dit lukt maar voor een deel. De zwakke plek in de keten van geheimhouding zijn de leveranciers. Het is inmiddels een publiek geheim dat de Aziatische fabrieken de beste plaats zijn om nieuwtjes over Apple-ontwikkelingen te scoren. Deze praktijken gaan zover dat Apple nu in haar jaarverslag stil staat bij dit probleem. In de risicoparagraaf van haar jaarrekening noemt zij het lekken van informatie door toeleveranciers als bedreigend.

Waarom maakt Apple deze opmerking over haar bedrijfsgeheimen?

Zoals ieder bedrijf wil Apple natuurlijk haar geheimen koesteren. De concurrentie hoeft niet wijzer te worden dan ze al is. Ook kan de wetenschap dat Apple nieuwe producten gaat ontwikkelen voor leveranciers aanleiding zijn om hogere prijzen te vragen. Daarnaast geven de mediapresentaties waar nieuwe producten voor het eerst gepresenteerd worden wereldwijde (gratis) media-aandacht. Dit verdwijnt als al het productnieuws al op straat ligt voor lancering. Deze zomer heeft Google op dat punt een aantal incidenten gehad. Zo lekten er al allerlei informatie over de iPhone X uit voor de aankondiging.

Zo waren er via, bijvoorbeeld, Alibaba al maanden voor lancering dummies te koop met de exacte afmetingen en visuals van toepassingen op het scherm. Vlak daarna lekte er informatie uit over de Home Spot, een speaker die binnenkort gelanceerd wordt. In een van de software-updates werd ook software voor de iPhoneX gevonden.  Deze onthullingen werden een week voor de grote productpresentatie van 12 september j.l. overschaduwd door een nog groter lek. Een week voor de presentatie ontving media die vaak over Apple schrijft via de mail een lijst URLS met allerlei informatie over te onthullen producten. In deze onthulling werd ook de officiële naam iPhone X bekend. Dit heeft veel nieuwswaarde weggenomen.

In het jaarverslag geeft Apple aan dat veel bedrijven gevoelig zijn voor het lekken van informatie. Zij acht het risico voor haarzelf hoger door haar populariteit en status als innoverend bedrijf. Het feit dat er nu al informatie is gelekt over de opvolger van de iPhone X doet vermoeden dat zij gelijk heeft.