min

Tags in dit artikel

, , ,

Na een vijf jaar durend onderzoek heeft de Europese Commissie besloten dat Microsoft Corporation in strijd met het mededingingsrecht van de Europese Unie heeft gehandeld door haar bijna-monopolie op de markt van besturingssystemen voor PC’s uit te breiden naar de markten van workgroup server-besturingssystemen en van media players. Omdat de onrechtmatige gedragingen nog aan de gang zijn heeft de Commissie Microsoft gelast om aan de concurrenten binnen 120 dagen de informatie over de interfaces vrij te geven die nodig is opdat hun producten zouden kunnen "communiceren" met het universeel aanwezige besturingssysteem van Windows. Microsoft moet ook, binnen 90 dagen, een versie van haar Windows-besturingssysteem zonder Windows media player aan de fabrikanten van PC’s (of aan de eindgebruikers bij directe verkoop) aanbieden. Daarnaast krijgt Microsoft een boete van 497 miljoen EUR wegens misbruik van haar marktmacht in de EU.

"Het is de speciale verantwoordelijkheid van ondernemingen met een machtspositie om ervoor te zorgen dat de manier waarop zij hun activiteiten ontplooien, de concurrentie op basis van verdiensten niet verhindert en geen schade berokkent aan consumenten en innovatie" zei Europees commissaris voor Concurrentie Mario Monti. "Met de beschikking van vandaag worden zowel de voorwaarden voor eerlijke concurrentie op de betrokken markten hersteld, als duidelijke principes voor het toekomstige gedrag van een onderneming met een dergelijke sterke machtspositie vastgesteld", voegde hij daaraan toe.

Na een uitgebreid en diepgaand onderzoek van meer dan vijf jaar en drie mededelingen van punten van bezwaar, heeft de Commissie vandaag een beschikking aangenomen waarin zij vaststelt dat de Amerikaanse software-onderneming Microsoft Corporation de EU-mededingingsregels heeft geschonden door misbruik te maken van haar bijna-monopolie (artikel 82) op de markt van besturingssystemen voor PC’s.

Microsoft heeft misbruik gemaakt van haar machtmarkt door de interoperabiliteit tussen Windows-PC’s en workgroup servers die niet van Microsoft zijn, opzettelijk te beperken, en door Windows Media Player (WMP), een product waarvoor concurrenten bestonden, te koppelen aan haar universeel aanwezige Windows-besturingssysteem.

Door dit onrechtmatig gedrag kon Microsoft een machtspositie verwerven op de markt van workgroup serverbesturingssystemen, die de kern vormen van de IT-netwerken van bedrijven, waardoor de concurrentie op die markt volledig zou kunnen verdwijnen. Daarenboven heeft het gedrag van Microsoft de concurrentie op de markt van media players aanzienlijk verzwakt.