2min

Tags in dit artikel

, , , , ,

De rechtszaak die Oracle voert tegen het Amerikaanse ministerie van Defensie is tijdelijk stilgelegd. De zaak, die begon rond het JEDI-cloudcontract van 8,8 miljard euro (10 miljard dollar), is stilgelegd zodat het ministerie kan kijken naar mogelijke belangenverstrengeling. Het is nog niet zeker wanneer het onderzoek naar dit nieuwe bewijsmateriaal rond moet zijn.

Centraal twistpunt in de rechtszaak is het feit dat het Pentagon het Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) aan slechts één bedrijf toe wil kennen. Volgens Oracle zijn bepaalde medewerkers van het Pentagon echter bevooroordeeld ten aanzien van Amazon Web Services (AWS). Hierover zou nieuw bewijsmateriaal naar voren zijn gekomen. Om het ministerie tijd te geven dat materiaal onder de loep te nemen, is de rechtszaak nu tijdelijk stilgelegd.

Pentagon-cloud

Het Pentagon wil dat zijn interne infrastructuur de komende tien jaar overgaat op de cloud. Daarvoor heeft het 8,8 miljard euro over, een contract waar veel van de grootste cloudaanbieders op azen. Maar volgens Oracle bevoordeelt het biedingsproces concurrenten als Amazon Web Services. Volgens Oracle is dat in strijd met federale wetgeving.

Er werd al onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling in het toekenningsproces, maar volgens SiliconANGLE is er nieuwe informatie gevonden. Dat bevestigt het ministerie in monde van woordvoerder Elissa Smith tegenover de site. “Er is ons nieuwe informatie ter ore gekomen rond mogelijke belangenverstrengeling. Het ministerie onderzoekt deze mogelijke conflicten.”

Twee medewerkers

Het is niet duidelijk om wat voor informatie het gaat. Oracle claimt in zijn aanklacht in elk geval dat twee medewerkers van het ministerie banden hebben met AWS. De meest serieuze beschuldiging van Oracle is gericht op medewerker Deap Ubhi, die zichzelf ondertussen geëxcuseerd heeft van JEDI-gerelateerd werk. Hij zou eerder voor AWS gewerkt hebben en zich negatief uitgelaten hebben over andere cloudaanbieders die meedingen naar JEDI.

Dat ontkent het ministerie in alle toonaarden.  “Oracle gooit zijn hengel zo ver mogelijk uit, in een poging zoveel mogelijk onderbouwing te vinden voor zijn claims.” Maar volgens het ministerie zijn de beschuldigingen jegens Ubhi en ook medewerker Anthony DeMartino onlogisch en ongegrond. Tegelijk is er nu dus wel sprake van nieuwe informatie, die mogelijk betrekking tot deze twee medewerkers heeft.

Winner-takes-all

Het grootste probleem dat Oracle met JEDI heeft, is het feit dat het contract volledig naar één aanbieder zal gaan. Oracle wil dat het Pentagon het contract opsplitst en toekent aan meerdere aanbieders. Ook bedrijven als Google steunen dat idee. Anders zou het contract in strijd zijn met bepaalde federale regels, evenals de beste praktijken binnen de cloudindustrie. Een multicloud-strategie wordt tegenwoordig namelijk als het meest modern bestempeld.

De hoop van het Amerikaanse ministerie van Defensie is nog altijd om JEDI in de loop van april toe te kennen aan een bedrijf. Of dat lukt is de vraag, want deze zaak zorgt voor enige vertraging en er volgt pas een beslissing als de rechtszaak afgerond is. Nieuw bewijsmateriaal zorgt voor extra vertraging, waarmee de toekenning van het contract vermoedelijk ook weer enige vertraging oploopt.