De overheid laat in de sectoren onderwijs en zorg veel ICT kansen liggen. Buiten dat zet de groei van de ICT wel door, in 2008 wordt er waarschijnlijk veel in software geïnvesteerd.

Het aantal onlinediensten van de overheid groeit wel, maar de directeuren en leidinggevende blijven teleurgesteld in de overheid. Dat zegt de uitslag van het onderzoek ICT Barometer 2008 gemaakt door peilingbureau Ernst & Young.

Bijna alle ondervraagde, 92 procent vindt dat de overheid inefficiënt handelt op het gebied onderwijs en elektronisch zaken doen. Buiten inefficiënt zijn ze volgens de ondervraagde ook nog duur en ingewikkeld.

Het onderzoek voorspelt ook dat dat er in 2008 meer geld naar de ICT-Branche gepompt gaat worden, dit geld gaat voornamelijk naar software. In het speciaal wordt er geïnvesteerd op de website, de informatiesystemen, boekhoudsystemen en systeemmigraties.

Er wacht nog een behoorlijke taak voor de overheid: "Er mist centraal beleid voor wat betreft digitalisering van de overheid. Dit uit zich in grote onvrede over de huidige ict-aanpak vanuit Den Haag", zegt Jacob Verschuur van Ernst & Young. "De overheid laat daardoor kansen liggen als het op ict aankomt. Doodzonde, want hier is veel winst te behalen, vooral voor wat betreft kostenbesparing en administratieve lastenverlichting."

De overheid heeft volgens Verschuur een imagoprobleem: "De kwaliteit van het digitale loket neemt toe, aangiftes kunnen meer en meer online gedaan worden, maar de perceptie blijft, zo blijkt uit ons onderzoek, dat het niet goed gaat met de overheid op ict-gebied. Dat wordt natuurlijk gevoed door negatieve berichtgeving wanneer een ict-systeem van de overheid niet goed werkt. Denk aan stemcomputers en de haperende software van de Belastingdienst."