Het Nederlandse overkoepelende samenwerkingsverband voor quantum computing, Quantum Delta NL, heeft onlangs het LightSpeed-programma opgezet. Dit programma helpt Nederlandse quantum computing startups met het verkrijgen van investeringskapitaal.

Quantum computing is in Nederland één van de belangrijkste technologische pijlers waarmee ons land een belangrijke en vooroplopende positie in de wereld kan krijgen. Niet alleen de overheid investeert veel in deze technologie, ook zoekt de sector zelf naar investeringskapitaal van derden om nog meer innovatie te kunnen uitvoeren.

Een belangrijke stap in de zoektocht naar nieuwe investeringskapitaal is nu de introductie van het LightSpeed -programma door het overkoepelende samenwerkingsverband Quantum Delta NL. Binnen dit verband werken alle Nederlandse universiteiten met quantum computing-onderzoek, Delft, Eindhoven, Leiden, Twente en de Universiteit van Amsterdam, en gerelateerde bedrijven samen voor innovatie op het gebied van quantum computing, het leveren en stimuleren van talent op dit gebied. Dit alles om oplossingen en toepassingen als quantum computers, quantum-netwerken, waarover we onlangs al schreven, en quantum sensors naar de markt te brengen.

LightSpeed-programma

Het nu geïntroduceerde LightSpeed-programma van het samenwerkingsverband moet Nederlandse quantum startups helpen kapitaal aan te trekken van investeerders. Volgens Quantum Delta NL is dit programma er speciaal op gericht om deze startups in contact te brengen met zowel fondsen uit de EU als de Verenigde Staten die een bedrag van ongeveer 13,6 miljard euro in investeringskapitaal te verdelen hebben.

Het programma begeleidt concreet jonge startups bij alle zaken rondom het verkrijgen van investeringskapitaal. Denk hierbij onder meer aan hoe zij hun zakelijke activiteiten moeten opschalen, hulp bij het snel realiseren van mogelijke groeiscenario’s, ‘cap table assesment’ en het daadwerkelijk vinden van en in contact brengen met mogelijke investeerders. Het LightSpeed-programma richt zich op alle startups die zich tussen de pre-foundation en de Series-B-investeringsronde bevinden. De focus ligt daarbij op marktwaardering en daadwerkelijke investeringen.

Doelen Quantum Delta NL

Quantum Delta NL wil met het programma ervoor zorgen dat het startup-ecosysteem voor quantum computing inNederland een flinke boost krijgt. Op dit moment zijn er in ons land nog maar 7 quatum startups actief. Tegen 2028 moeten dit er 100 zijn.

Voor het samenwerkingsverband is het verkrijgen van investeringen in startups ook belangrijk om de eigen ambities te realiseren. Quantum Delta NL wil ervoor zorgen dat Nederland straks de eerste Europese quantum computer op de markt brengt en het eerste quantum-netwerk. Voor het stimuleren van startups en het ontwikkelen van een ecosysteem heeft het samenwerkingsverband al een bijdrage van 615 miljoen euro ontvangen van het Nationaal Groeifonds.

Tip: Nederlandse onderzoekers krijgen 2 miljoen voor bouwen kwantum-modem