Wet- en regelgeving voor cloudaanbieders, zoals bij de integratie van telecom met public cloudomgevingen, geeft vooral problemen. Dit stelt de zakennieuwssite Forbes in een recent artikel.

Volgens Forbes wordt het de laatste tijd steeds normaler dat telecomoperators een gedeelte van hun processen en diensten naar de public cloud verplaatsen. Onder meer uit efficiency en kostenbesparing, maar ook voor het leveren van nieuwe innovatieve diensten. Zeker is dit nu het geval met de opkomst van 5G. Denk daarbij aan het leveren van diensten met toegevoegde waarde, zoals AI en machine learning.

Invloed wet- en regelgeving

De combinatie van telecomdiensten met die van public cloudomgevingen is dus veelbelovend, maar kan ook leiden tot meer wet- en regelgeving, zo concludeert Forbes. De vraag is dan ook of deze wet- en regelgeving een grote invloed kan hebben op de verdere ontwikkeling van dit marktsegment.

Volgens Forbes kan dit best wel eens het geval zijn. Zeker omdat hierbij grote cloudleveranciers zijn betrokken. Vooral de wet- en regelgeving in de Europese Unie kan op dit gebied wel eens lastig worden. Dit komt vooral door de recente EU Digital Service Act die zowel binnen de EU-markt als ook wereldwijd ervoor wil zorgen dat er voor digitale diensten een gelijk speelveld ontstaat.

Ontevreden met huidige praktijk

Tot op zekere hoogt is de nieuwe wet- en regelgeving een simpele copy-paste van andere regelgeving over digitale goederen. Dit kan volgens Forbes tot problemen leiden voor grote – vaak Amerikaanse – cloudaanbieders. Denk daarbij onder meer dat deze aanbieders verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor alles wat via hun omgevingen plaatsvindt. Verder zou EU-wet- en regelgeving volgens Forbes tot ‘unfaire’ maatregelen leiden voor bedrijven en tot minder keuze voor consumenten.

Daarnaast kan de nu voorgestelde (Europese) regelgeving ook nadelig zijn voor de kwaliteit van de diensten. Zeker als de wet- en regelgeving zich ook uitstrekt naar bijvoorbeeld generatoren en zendmasten. De wet- en regelgeving van de EU kan dan contraproductief werken.

Wet- en regelgeving belemmeren cloudaanbieders

Forbes besluit het artikel door te stellen, op basis van onderzoek door derde partijen, dat het moeilijk is om goede en wereldwijde toepasbare wet- en regelgeving te maken. Te veel wordt nu nog gefocust op goede prijzen voor consumenten of concurrentie tussen aanbieders. Ook zouden toezichthouders nog te veel zijn gebonden aan juridische zaken en zich te veel focussen op privacy. Dit maakt goede regelgeving moeilijk en (cloud)bedrijven worden daardoor beperkt in hun activiteiten. Bovendien is wet- en regelgeving vaak verouderd. Tegen de tijd dat deze wordt geïmplementeerd, is de technologie alweer verder.