4min

Nu we bijna het nieuwe jaar ingaan, is het weer tijd om vooruit te kijken naar wat ons het komende jaar te wachten staat op het gebied van technologie. De belangrijkste trend van dit jaar – de snelle opmars van AI – zal zich in 2024 waarschijnlijk voortzetten, net zoals de vele nieuwe wet- & regelgevingen vanuit Europa. Wat voor impact zal dit hebben op de technologiemarkt?

De vraag naar generatieve AI gaat zorgen voor versnelde adoptie van containertechnologie

De snelle ontwikkeling van en vraag naar generatieve AI-oplossingen zal de interesse en adoptie van containertechnologie stimuleren – bovenop de al bestaande groei. Om aan de eisen van AI te kunnen voldoen, hebben datawetenschappers en ontwikkelaars een flexibel platform nodig waarmee ze de vraag vanuit organisaties aankunnen. Kubernetes en containers worden steeds vaker gezien als het ideale platform hiervoor.

Veel mensen beseffen zich inmiddels dat containers essentieel zijn voor bijna alle stadia van AI – vrijwel elke AI-tool is verpakt in containers. Voordat een AI-model getraind kan worden, zijn er veel processen die eerst uitgevoerd moeten worden, zoals het verzamelen, opschonen en vermenigvuldigen van data. De tools die deze taken uitvoeren bevinden zich allemaal in containers.

Tot nu toe zijn er twee golven in de opkomst en evolutie van containers geweest. De eerste golf was ‘stateless’, waarbij workloads verplaatst werden naar containers. De tweede golf was ‘stateful’, waarbij databases en kritieke toepassingen verplaatst werden naar containers en vervolgens ook dataopslag nodig hadden. Nu gaan we een derde golf in, waarbij containers de AI-datapipeline en -toolchain aansturen en mogelijk maken. De groei in het gebruik van containers zal zich voortzetten in 2024 en de jaren daarna, gedreven door AI.

Nieuwe wet- & regelgeving zal impact hebben op de technologie-inkopen in 2024

De voortdurende afkondiging van nieuwe wet- & regelgeving in Europa en de VS heeft invloed op de technologiemarkt en tech-inkopers moeten hier rekening mee houden. Deze trend zal zich in 2024 voortzetten. 

Er zijn veranderingen in regelgeving op twee belangrijke gebieden: IT veerkracht (waaronder cybersecurity) en duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de Digital Operational Resilience Act (DORA), die de financiële sector weerbaarder moet maken tegen IT-incidenten. Bij regelgeving op het gebied van duurzaamheid kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Corporate Sustainability Reporting Guideline (CSRD) waarin de regels worden aangescherpt omtrent de sociale en milieu-informatie waarover organisaties moeten rapporteren. Beide wetten zullen volledig van kracht worden in 2025. Ze zijn onder andere bedoeld om investeerders te helpen bij het beoordelen van de impact die organisaties hebben op de maatschappij en het milieu, voordat ze beslissingen nemen over investeringen in technologie.

Als gevolg van deze regelgeving moeten organisaties een grondige analyse maken van alle technologische assets die ze willen aanschaffen. De aankoopbeslissingen die nu worden gemaakt zullen immers vanaf 2025 gerapporteerd moeten worden en organisaties willen geen cijfers publiceren over inefficiënte infrastructuur. Technologie leveranciers zullen duidelijk moeten communiceren of en hoe hun producten en oplossingen voldoen aan de nieuwe regelgeving. Voor leveranciers die sterke referenties hebben op het gebied van duurzaamheid zal dit een concurrentievoordeel zijn.

Energieverbruik en hoge energiekosten zullen de verschuiving van CapEx naar OpEx versnellen

Aanhoudende zorgen over economische omstandigheden, moeilijke bedrijfsomstandigheden en hoge energiekosten zullen een grote impact hebben op de technologiemarkt in 2024. Dit zal de trend van CapEx naar OpEx versnellen.

Budgetten zijn beperkt en dit zal volgend jaar zo blijven. Diensten op basis van abonnementen zullen hierom erg aantrekkelijk worden voor klanten – ze willen immers alleen betalen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken. Daarnaast zal de groei van abonnementsdiensten (as-a-Service) gedreven worden door onzekerheid of nieuwe tools wel optimaal worden benut. Het is verstandig om een as-a-Service model te verkiezen boven CapEx-uitgaven als er een redelijke kans bestaat dat een CapEx-tool niet optimaal gebruikt zal worden. As-a-Service modellen hebben echter alleen kans van slagen als ze worden ondersteund door relevante SLA’s. Nu er zoveel verschillende as-a-Service diensten op de markt zijn, worden inkopers kritischer over waar ze hun geld aan willen uitgeven. Ze eisen van leveranciers SLA’s die een goede service garanderen, zoals databescherming en energie-efficiëntie.

Deze trend zien we ook terug in datacenters, waar operators de voorkeur geven aan on-demand modellen die just-in-time levering van assets mogelijk maken. Hierdoor kunnen ze de energiekosten beter beheersen door een lager stroomverbruik, wat ook helpt bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Vanuit duurzaamheidsperspectief zal platform gebruik in datacenters over een periode van drie tot vijf jaar de grootste factor zijn in de CO2-uitstoot. Organisaties realiseren zich dit en nemen het mee in hun aankoopbeslissingen voor de komende jaren.

De vraag naar efficiëntie en innovatie in datacenters neemt toe naarmate er minder capaciteit beschikbaar is

Veel organisaties die afhankelijk zijn van datacenters geven aan dat capaciteit hun meest urgente probleem is. Een groeiend aantal datacenters zit vol en heeft geen ruimte of het vermogen om nieuwe platforms te kunnen ondersteunen.

Deze trend zal in 2024 zorgen voor meer inspanningen om de efficiëntie verder te verbeteren, zelfs voor bestaande datacenter platforms. Het is de enige manier waarop datacenters genoeg ruimte kunnen vrijmaken en het stroomverbruik kunnen verlagen om de inzet van nieuwe technologieën mogelijk te maken. 

Bij bestaande datacenters zullen operators proberen over te schakelen op nieuwe, energiezuinigere technologie die minder ruimte en koeling vereisen. Hiermee wordt de levensduur van datacenters verlengd – een essentiële factor bij het overwegen van nieuwe technologieën, zeker gezien de groeiende vraag naar AI.

Conclusie

2024 zal een interessant jaar worden voor de technologiemarkt, waarbij AI-ontwikkelingen, duurzaamheidseisen en wet- & regelgeving ongetwijfeld hun stempel drukken op de markt. Bedrijven die hier nu al rekening mee houden, zullen de komende jaren een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van hun concurrenten.

Dit is een ingezonden bijdrage van Pure Storage. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.