3min

Tags in dit artikel

, , , ,

Microsoft wordt tijdens de ontwikkeling van Windows 7 nauwlettend in de gaten gehouden door het Amerikaanse Department of Justice (DOJ). Het departement doet dit om te voorkomen dat de code van Windows 7 op zo’n manier geschreven wordt, dat applicaties van concurrenten van Microsoft uitgesloten worden.

Dat Microsoft zo nauwlettend op de vingers gekeken wordt bij de ontwikkeling van Windows 7 is redelijk uniek, maar volgens concurrenten van Microsoft en de Amerikaanse overheid wel noodzakelijk. Microsoft is de laatste jaren met verschillende partijen in diverse rechtszaken verwikkeld geraakt, omdat het bedrijf diverse applicaties standaard toevoegde aan Windows XP en Windows Vista, waardoor het voor gebruikers lastig was om die standaardapplicaties te verwijderen of in te ruilen voor applicaties van concurrenten van Microsoft.

In november 2007 besliste de Amerikaanse overheid dat deze praktijken ingingen tegen de mededingingswetten, waarna Microsoft een schikking trof en instemde met monitoring van de ontwikkeling van Windows Vista en nu dus ook Windows 7. Deze monitoring richt zich op vier categorieën, te weten e-mail, instant-messaging, media-playback en webbrowsing, die in vakjargron onder zogenaamde middleware vallen.

Het is niet precies duidelijk welke gevolgen Microsoft heeft ondervonden van de strenge inspecties, maar nadat de inspecteurs hun werkzaamheden bij Microsoft tussen 2004 en 2005 begonnen maakte de softwaregigant maar weinig vorderingen in de ontwikkeling van Internet Explorer. Sommige speculeerden dat Microsoft zich in die tijd meer bezighield met het verwijderen van code uit Windows die Internet Explorer en Outlook als standaardapplicaties instelt, of in ieder geval probeerde deze code wat minder opzichtig te maken. Ook liet Microsoft Windows Messenger los, dat tot die tijd geïntegreerd was in Windows en stapte het bedrijf over op de losse applicaties MSN Messenger voor consumenten en Office Communicator voor bedrijven.

Maar ondanks de inspecties van de Amerikaanse overheid kwamen er toch klachten over Windows Vista. Zo klaagde Google dat Microsoft de overeenkomst met de Amerikaanse overheid overtrad met Vista, omdat Microsoft haar eigen internetzoekmachine als standaard ingesteld had. Een van de gevolgen van deze klacht was dat het DOJ de monitoringstermijn verlengde met twee jaar, waardoor de inspecteurs in ieder geval tot de verwachte release van Windows 7 zullen rondsnuffelen op de kantoren van Microsoft.

In maart dit jaar overhandigde Microsoft al een vroege versie van Windows 7 aan een technisch comité van het DOJ. In juni kwam het eerste gezamenlijke rapport van Microsoft en het technisch comité uit, waarin de partijen lieten weten dat het tests zou gaan uitvoeren om te kijken of Windows 7 zonder problemen middleware van andere partijen kan draaien. Ook liet het comité weten dat het naast de middleware-tests de komende tijd ook in de code van Windows 7 en Internet Explorer 8 gaat graven om te kijken of Microsoft codes heeft geschreven die ingaan tegen de mededingingswetten en mogelijk heeft proberen te verbergen.

Hoewel het voorlopig nog gissen blijft bestaat de mogelijkheid dat Microsoft na het grondige onderzoek van de inspecteurs alsnog de hele code van Windows 7 moet omgooien om de Amerikaanse overheid tevreden te stellen. Vraag blijft dan natuurlijk nog of de concurrenten van Microsoft ook tevreden zijn.