Defensie haalt deadline niet, 5G laat op zich wachten

Defensie haalt deadline niet, 5G laat op zich wachten

Het gaat het ministerie van Defensie niet lukken het satellietstation voor inlichtingen in het Friese Burum voor september te verplaatsen. Dit blijkt uit een ingediend voorstel voor het veranderen van het Nationale Frequentieplan voor de voor 5G belangrijke 3,5 GHz-frequentie.

Voor de uitrol van 5G in Nederland is het belangrijk dat ook de 3,5 GHz-frequentie in gebruik wordt genomen. Nederland loopt met de veiling van dit specifieke spectrum achter op andere lidstaten van de Europese Unie.

Dit komt doordat inlichtingendiensten AIVD en MIVD de frequentie gebruiken voor het satellietgrondstation in Burum en door het commerciële satellietbedrijf Immarsat. Hierdoor is het niet mogelijk 5G in de 3,5 GHz volledig boven de lijn Amsterdam-Zwolle uit te rollen en in gebruik te nemen.

Verder uitstel

De ingebruikname van 5G in de 3,5 GHz heeft nu weer verder uitstel opgelopen, zo blijkt uit een ter consultatie gelegde wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP) door het ministerie van EZK. Uit deze wijziging komt naar voren dat het ministerie van Defensie, eigenaar van het afluistersatellietstation, de geplande deadline voor de verhuizing voor september 2022 niet gaat halen.

De deadline is nu verschoven naar december 2023. Reden voor deze vertraging dat de verplaatsing van dit afluisterstation naar het buitenland nog niet is gerealiseerd. Dit onder andere als gevolg van de pandemie en het ontbreken van ’geschikte materialen’.

Ook Immarsat latere deadline

Ook het commerciële grondstation van Immarsat heeft uitstel van verplaatsing naar een locatie in Griekenland. Dit naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak en heeft ook tot een verschuiving van een deadline naar december 2023 geleid.

De wijziging in het NFP moet er uiteindelijk toe leiden dat per 1 december 203 de winnaars van de veiling van het 3,5 GHz-spectrum de eerste frequenties ‘schoon’ in gebruik kunnen nemen.

Tip: Frequentieveilig 3,5 GHz-band voor 5G loopt opnieuw vertraging op