2min

Tags in dit artikel

, , , , ,

De uitrol van 5G-netwerken in Nederland wordt door een aantal zaken bemoeilijkt. Ons land is dichtbevolkt en heeft weinig storingsvrije zones. Die zijn echter wel nodig voor en groot afluisterpark van de AIVD en de MIVD dat zich in het Friese Burum bevindt. Voor de uitrol van 5G moet het station echter verplaatst worden.

Dat stelt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Keijzer staat voorop dat de inlichtingendiensten hun werk moeten kunnen blijven doen. Dat betekent echter dat als er een 5G-netwerk in Nederland komt, dat afluisterstation in Burum verplaatst moet worden.

3,5GHz-band

Momenteel zijn er in Nederland een aantal instanties die al gebruik maken van de 3,5GHz-band. Die is noodzakelijk voor de uitrol van 5G-netwerken. De afluisterlocatie in Burum maakt hier gebruik van voor onder meer het onderscheppen van onder meer satellietcommunicatie. Die inlichtingen die men daaruit verkrijgt, worden onder meer gebruikt voor veiligheidsmissies in het buitenland.

Maar onderzoek van TNO wijst uit dat de frequentieband waar het afluisterstation op steunt, niet samen kan met de uitrol van een 5G-netwerk. Beiden steunen namelijk op die 3,5GHz-frequentieband. TNO stelt dan ook dat “gezamenlijk gebruik van de 3,5 GHz-band in Noord-Nederland, zonder invloed op de nationale veiligheid enerzijds of het volledig kunnen benutten van 5G anderzijds, onmogelijk is.”

Om die reden zal het afluisterstation dan ook verplaatst moeten worden. In Nederland is er geen locatie waar verwacht wordt dat er een storingsvrije zone is. Dat komt doordat ons land zo dicht bevolkt is en netwerken vrijwel volledig dekkend moeten zijn om iedereen dezelfde diensten aan te kunnen bieden.

Afluisterstation verplaatsen

De Nederlandse overheid stelt om die reden dan ook een speciale gezant aan, die in overleg moet treden met andere landen. De gezant moet kijken of er draagvlak is bij bepaalde nog nader te bepalen partnerlanden. In de eerste maanden van 2019 moet al duidelijk worden of het mogelijk zal zijn om het afluisterstation verplaatst kan worden.

Zeker is het nog niet. Tweakers schrijft op basis van een intern bericht van Defensie dat verplaatsing naar het buitenland niet zomaar doorgang kan vinden. Daarvoor moeten aan strikte juridische en technische eisen voldaan worden. Tegelijk moet men rekening houden met de kosten en de tijdsduur van het verplaatsen van het station.