2min

Tags in dit artikel

, , ,

KPN demonstreert later dit jaar op de Amsterdam Drone Week een nieuwe dienst die het gebruik van commerciële drones in Nederland bevordert. Met Drone Connect kunnen drones verbinding maken met het mobiele 5G-netwerk van KPN. Het kan de routeplanner gebruiken om de optimale vluchtroute voor de drone uit te stippelen. Bovendien kunnen netwerken prioriteit geven aan drones, zodat draadloze besturing, positionering, communicatie en gegevensuitwisseling gewaarborgd zijn.

Het wereldwijde ecosysteem zal enkele dagen bijeenkomen op de Amsterdam Drone Week 2023. Daar zal het de vooruitzichten voor het commerciële gebruik van onbemande vliegtuigen bekijken, beluisteren en bespreken.

Jacob Groote van KPN, die toezicht houdt op innovatie en partnerschappen, zegt dat met Drone Connect commerciële dronetoepassingen in het land vooruit zullen gaan. Daarbij zal het vliegen van punt A naar punt B veilig en gecontroleerd verlopen. “Ook bieden we een routeplanner voor de meest efficiënte en veilige vluchtroute met de beste mobiele dekking”, zegt Groote.

Buiten het gezichtsveld

KPN heeft ook een routeplanner voor drones gemaakt. Deze routeplanner maakt inzichtelijk hoe goed de dekking van het netwerk is op de verwachte vluchtroute. Zo kan de vlucht worden gepland en aangepast aan de verbindingsvereisten. Het beheer ervan is een cruciaal onderdeel van het vliegen met drones. Met de routeplanner hoopt KPN eventuele zorgen over vluchten buiten het gezichtsveld (BVLOS, oftewel beyond visual line of sight) weg te nemen.

Drones kunnen een hele belangrijke maatschappelijke rol spelen in de toekomst. Bijvoorbeeld om in aardappelteelt minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, of voor de pakketbezorging naar schepen, het spoedeisend transport van bloed, medicijnen en andere medische goederen of als extra paar ogen voor de detectie van drenkelingen op zee. Drones en bemande luchtvaart veilig door het luchtruim laten vliegen is ook het doel van de samenwerking die LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland), ANWB en KPN recent met elkaar zijn aangegaan. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de ‘Drone Connect’ dienstverlening. 

Ondanks dat het aantal drones en onbemande luchttoestellen fors toeneemt is er nog geen inrichting en controle van het luchtruim. Op het gebied van wetgeving en regulering worden inmiddels stappen gezet, dat is eveneens cruciaal om commerciële drones mogelijk te maken. Dit onderwerp staat ook hoog op de agenda tijdens Amsterdam Drone Week.

Tip: Amazon patenteert vliegend distributiecentrum voor drones