De bewaarplicht zal niet voor problemen gaan zorgen bij de ISP’s. Dat stelt minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Op basis van de uitkomsten van een onderzoek dat de Eerste Kamer liet uitvoeren omdat ze bang waren dat met name de kleinere ISP’s voor onoverkomelijke kosten zouden komen te staan.

Er is al veel kritiek geuit op de bewaarplicht, vooral vanuit de kant van ISP’s want die moeten dit allemaal gaan financieren en krijgen waarschijnlijk geen passende vergoeding. Inmiddels is de bewaartermijn wel verkort. Er was eerst sprake van 1 tot 1,5 jaar, dit is ingekort tot 6 maanden op verzoek van de ISP’s.

De uitkomsten van het onderzoek die nu naar de Eerste Kamer zijn gestuurd was bedoeld om vooral de effecten van de invoering in kaart te brengen. Op basis van dit onderzoek concludeert de minister dat het opslaan en bewaren van de gegevens geen enkel probleem of onoverkomelijke kosten met zich meer brengt voor de ISP’s omdat ze die gegevens bij een normale bedrijfsvoering al genereren.

Toch blijkt uit het onderzoek dat de ISP’s zich nog steeds zorgen maken over de aanstaande bewaarplicht omdat het niet duidelijk is waar ze aan toe zijn. De kosten voor het verzamelen opslaan en inzien van de gegevens is ook nog niet geheel duidelijk maar daar maken de ISP’s zich nog de minste zorgen over, het gaat de ISP’s meer om de kosten van onderhoud, de exploitatie- en administratiekosten.

De kleine ISP’s zijn degene die zich het drukste maken voor hun is het een kostenpost die wel vrij groot is. Zij hebben een gering aantal vorderingen en krijgen hierdoor ook minder vergoed. Ze moeten echter wel in het complete systeem investeren dat de gegevens moet gaan bijhouden en opslaan. Zolang de technische specificaties van de bewaarplicht niet duidelijk zijn blijven zij zich druk maken.

Minister Van der Hoeven snapt dat de ISP’s zich nog steeds zorgen maken en zij suggereert dat de kleinere aanbieders beter kunnen gaan samenwerken bij het maken, opzetten en exploiteren van z’n bewaarsysteem en op die manier de kosten te drukken.

Een deel van de ISP’s is al begonnen met de opslag van gegevens, maar slechts 1 op de 9 bewaart ook echt alle gegevens die volgens het wetsvoorstel bewaard moeten worden. Terwijl ook 1 op de 9 ISP’s nog helemaal niets bewaard.