Paul McGuinness, de manager van de rockband U2, zegt dat er een einde komt aan het gratis downloaden van muziek. Dat is te danken aan het initiatief van enkele grote Amerikaanse internetproviders om de illegale downloadpraktijken aan banden te leggen.

dat zegt McGuinness in een cloumn in The Telegraph. Het gratis aanbieden en downloaden van muziek heeft er volgens hem voor gezorgd dat verschillende bands en labels ten onder zijn gegaan. Hij probeert al jaren de illegale downloadpraktijken aan te pakken, maar zonder zichtbaar succes.

Maar daar komt nu een einde aan. Vorige week tekenden enkele grote Amerikaanse internetproviders een overeenkomst waarbij de schenders van de copyrightrechten van de film- en muziekindustrie hard worden aangepakt. De providers sturen de overtreders voortaan een bericht waarin ze hen daarop attenderen.

"Het is een tergend langzaam proces geweest, maar het is wel een belangrijke stap in de goede richting in het internationale debat over muziek in deze digitale tijd. Het idee dat providers de verantwoordelijkheid nemen over hun netwerk begint steeds meer ‘mainstream’ te worden", aldus McGuinness.

De Verenigde Staten zijn niet het eerste land dat maatregelen neemt om het illegaal downloaden aan banden te leggen. Frankrijk kent het ’three-strikes-out’-principe. Mensen die zich drie maal schuldig hebben gemaakt aan het schenden van auteursrechten door illegaal te downloaden, kunnen toegang tot het internet ontzegd worden.

In Nederland kondigde staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) in april aan dat hij het downloaden wil aanpakken en hij heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend. Het downloaden van films, muziek en e-books is op dit moment niet illegaal, maar het uploaden en dus aanbieden ervan wel. Als het aan de staatssecretaris ligt wordt dat downloaden nu dus ook illegaal. De regels over zijn wetsvoorstel zijn echter nogal vaag.

Een parlementscommissie in Duitsland wil juist het downloaden legaliseren in plaats van verbieden. Gebruikers die muziek en films willen downloaden zouden een zogeheten ‘cultuurtaks’ moeten betalen in de vorm van een copyrightbelasting. Op deze manier krijgen artiesten via een andere weg alsnog een vergoeding.

Overigens valt de financiële schade voor artiesten reuze mee als mensen massaal aan het downloaden slaan. Uit recent Nederlands onderzoek is gebleken dat zo´n vijf miljoen Nederlanders illegaal content downloaden van het internet. De groep die uiteindelijk niet over gaat tot het legaal aankopen van CD’s wordt geschat op 5 tot 30 procent. Volgens dit onderzoek lijdt de Nederlandse muziekindustrie hierdoor jaarlijks een schade van maximaal 100 miljoen euro.