3min

Tags in dit artikel

, , ,

Het is al weer enige tijd stil geweest omtrent de ‘afluisterpraktijken’ van telecomproviders. Diverse providers maken gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) om het mobiele dataverkeer in kaart te brengen. In theorie is het met deze methode mogelijk dat providers de vertrouwelijke informatie van hun klanten kan zien. Ook cookies kunnen informatie doorspelen aan adverteerders om zo een beeld van de internetgeschiedenis van internetters te krijgen. Onwenselijk, zo oordeelden verschillende Kamerfracties en minister Verhagen. Een Kamermeerderheid wil nu duidelijk van de minister horen wat wel en niet is toegestaan bij deze ‘afluistertechnieken’.

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over deze kwestie. D66 heeft aangegeven kritische vragen te zullen stellen. De partij wil van de minister weten wat nu wel en niet is toegestaan bij technieken zoals cookies en DPI. Gegevens die hierbij worden verzameld worden weliswaar geanonimiseerd, maar volgens D66 is het tot op heden niet duidelijk wat wel en niet is veroorloofd. Daarom willen de democraten opheldering van de minister. De partij krijgt hiervoor brede bijval van de SP, PvdA, GroenLinks en het CDA.

"Vaak is er met de technieken zelf niets mis, maar worden ze verkeerd gebruikt. Wanneer wordt de privacy geschonden? Wat is toegestaan? Waar liggen de grenzen?" Dat zijn zaken waar D66 meer opheldering over wil. Ook moet uit het debat duidelijk worden wat de rol van de overheid is bij deze technieken.

De SP wil dat minister Verhagen met een duidelijke visie van de overheid komt om de privacy en veiligheid rond cookies en DPI te garanderen. "We hebben er vertrouwen in dat het voorstel nu wordt aangenomen en de minister dus uit zal leggen wat de inzet vanuit de overheid is", aldus de SP.

De VVD zal zich in het debat sterk maken voor de consument. Zij vinden het onwenselijk dat klanten aan het eind van de maand soms een torenhoge rekening krijgen waar zij niet op hadden gerekend. Dataverbruik is volgens de liberalen niet alleen een verantwoordelijkheid van de consument, maar ook een zaak van de provider. De partij zal tijdens het debat het voorstel opperen dat providers hun klanten een sms’je moeten sturen zodra zij hun datalimiet hebben bereikt. Klanten kunnen dan ervoor kiezen om een extra bundel te kopen of minder mobiel te internetten. Tevens vinden de liberalen dat klanten zonder internetbundel ook een sms’je moeten krijgen van hun provider als zij ineens gaan surfen op hun mobiel.

Verschillende partijen hebben al onderzoek gedaan naar het gebruik van DPI door providers. De OPTA kwam tot de voorlopige conclusie dat KPN mogelijk de wet overtreedt. Daarop droeg de telecomwaakhond het onderzoek over aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Tot op heden heeft het CBP het onderzoek nog niet afgerond.

Het Openbaar Ministerie (OM) kwam tot een andere conclusie. Volgens de voorzitter van het Landelijk Parket van het OM zijn er geen aanwijzingen gevonden dat KPN zijn klanten afluistert. Hiermee gaf het OM geen antwoord op de vraag hoe de provider DPI wel toepast.