Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil een meldplicht introduceren voor telefoonaanbieders en internetproviders. Als zij in de toekomst met een netwerkstoring te maken krijgen of het slachtoffer zijn van een hacker, moeten zij dit doorgeven aan Agentschap Telecom, de toezichthouder in de telecomsector.

De minister introduceert vergaande maatregelen voor de telecomsector. De toezichthouder moet volgens de plannen niet alleen weten waar en wanneer de storing zich voordoet, maar ook wat de aard, de omvang en de duur van de hersteltijd zijn. Bovendien moeten alle bedrijven in de telecomsector een continuïteitsplan maken. Hier moeten ze beschrijven welke maatregelen zij nemen om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en welke personen daarbij betrokken zijn. Dit brengt ook een evaluatieplicht met zich mee die jaarlijks dient plaats te vinden. Ten slotte mogen aanbieders "uitsluitend daartoe gemachtigde personen" toelaten tot gebouwen die de veiligheid en integriteit van het communicatienetwerk waarborgen.

Minister Verhagen heeft zijn plannen in een conceptplan uitgewerkt en beschikbaar gesteld op Internetconsultatie.nl. Alle partijen in de telecomsector hebben van de minister tot 14 november de tijd gekregen om te reageren op zijn voorstellen.

Volgens de minister blijven de kosten voor de gehele telecomsector beperkt tot 277.000 euro per jaar, uitgaande van tien meldingen per aanbieder per jaar. Het maken van een melding neemt volgens de minister niet meer dan tien minuten tijd in beslag.

De plannen van minister Verhagen maken onderdeel uit om het vertrouwen in en de betrouwbaarheid van communicatienetwerken in Nederland te vergroten. "In een omgeving waarin de afhankelijkheid van elektronische communicatie almaar toeneemt, is de beschikbaarheid van netwerken en de daarover geleverde diensten van groot economisch en maatschappelijk belang", aldus Verhagen in een toelichting op het besluit.

De maatregel volgt na de wereldwijde storing in het dienstennetwerk van de Canadese telecomprovider RIM. Ook de gebeurtenissen van de DigiNotar-kwestie zitten de minister waarschijnlijk nog fris in het geheugen. Of deze maatregelen daadwerkelijk zullen bijdragen aan het verbeteren van het communicatienetwerk en het vergroten van ons vertrouwen daarin is de grote vraag. De minister noemt immers geen concrete maatregelen om de beveiliging van de ICT-infrastructuur te verbeteren.