1 min

De onderlinge patentstrijd tussen Apple en Motorola begon in het voordeel van Motorola, maar lijkt voor het einde van het jaar toch nog in het voordeel van Apple te eindigen. Het vonnis van een rechter stelt dat Apple geen inbreuk heeft gemaakt op patenten van Motorola.

Eerder dit jaar werd Motorola nog in het gelijk gesteld in een kwestie waarbij Apple zich schuldig zou maken aan het schenden van patenten van Motorola. Later werd deze uitspraak verworpen, Apple zou geen patenten geschonden hebben met betrekking op Motorola’s WiFi-patenten. Ook werd de rechter die het oorspronkelijke vonnis uitsprak gevraagd om nog eens na te gaan of eerdere uitspraken over de schending van een patent over een aanraakgevoelig interface wel in orde waren.

Gisteren voltooide de rechter deze aanvraag en stelde hij dat Apple inderdaad inbreuk maakt op de patenten van de claim, maar dat er geen overtreding is begaan omdat de claim ongeldig is. Deze claim is ongeldig verklaard omdat hij wordt ondersteund door een ander oud patent van Motorola, dat niet in de claim was opgenomen.

Goed nieuws voor Apple, maar geen reden tot feestvieren, want er bestaat nog altijd de mogelijkheid dat Motorola in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter.