Een interessante ontwikkeling doet zich voort rondom het sociale netwerk Pinterest. Een man genaamd Theodore F. Schroeder heeft Pinterest en een investeerder, Brian S. Cohen, aangeklaagd vanwege verduistering, ongerechtvaardigde verrijking en het niet nakomen van de plicht als vertrouwenspersoon

Een hele waslijst aan misstanden wordt opgesomd, waaraan Pinterest en Cohen zich volgens Schroeder schuldig aan zou maken. Volgens de aanklacht die Schroeder indiende bij de rechtbank, heeft hij in 2005 gewerkt aan een webapplicatie met de naam Rendezvoo. Deze web-app moest een tegenhanger worden van wat MySpace en Friendster op dat moment aanboden. Op een gegeven moment zou Cohen in de arm genomen zijn door het team van Rendezvoo, echter zorgde deze Cohen ervoor dat het project op een dood spoor belandde en dat de stekker er uiteindelijk uitgetrokken werd.

Schroeder geeft aan dat hij Pinterest altijd al erg veel op de dienst vond lijken waar hij ooit aan werkte. Hij kwam er pas achter hoe de vork in de steel stak, nadat hij in een artikel op Mashable las dat Cohen zich daar voordeed als grote investeerder van Pinterest. In het artikel heeft Cohen het over de inspiratiebron voor het idee van Pinterest, dit zou een project zijn met de naam Tote. Opvallend genoeg geeft Cohen in datzelfde artikel niet aan waar het concept oorspronkelijk vandaan kwam.

In deze rechtszaak eist Schroeder enkele financiële vergoedingen. Pinterest heeft inmiddels gereageerd op de aangespannen rechtszaak en geeft aan: "De rechtszaak tegen Pinterest is ongegrond en we zullen daarom van ons af slaan".