Een aantal fabrikanten van slimme auto’s hebben een beleidsvoorstel voor de omgang met privégegevens opgesteld, om de privacy van de bestuurder te bewaren. De fabrikanten willen hiermee voorkomen dat er op termijn aversie tegen slimme voertuigen ontstaat.

Het beleid is opgesteld door Auto Alliance, een samenwerkingsverband tussen verschillende fabrikanten zoals BMW, Ford, Mercedes, Toyota, Volkswagen en Volvo. Het doel van het voorstel is om transparantie richting de consument te garanderen en dat daardoor duidelijk is welke gegevens verzameld zullen worden, wat daarmee gedaan wordt, met wie ze gedeeld worden en hoe de data beveiligd is.

De alliantie ziet in dat auto’s de komende jaren steeds slimmer zullen worden en daaraan is het inherent dat er gegevens over onder andere het gebruik en dus ook de bestuurder verzameld kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan bezochte locaties op bepaalde tijdstippen en eventueel te hoge snelheden.

Google is geen onderdeel van de Auto Alliance en heeft vooralsnog ook geen steun voor het voorstel uitgesproken. De zoekgigant werkt hard aan zelfrijdende auto’s, welke naar verluidt veel data verzamelen.