De nieuwe Eurocommissaris van de Digitale Interne Markt, Andrus Ansip, heeft aangegeven zich grote zorgen te maken over de voorstellen van lidstaten, waarbij internetproviders de mogelijkheid krijgen om bepaalde soorten verkeer voorrang te verlenen, als daarvoor wordt betaald.

Ansip laat weten dat hij voorstander is van een strenge vorm van netneutraliteit, hij zegt: "Al het internetverkeer moet gelijkwaardig worden behandeld.". In Nederland lopen we op dit moment voor op de Europese wetgeving, want hier is al een wet van kracht die strenge netneutraliteit eist. Eurocommissaris Ansip lijkt zich goed te kunnen vinden in de Nederlandse wetgeving, maar dat geldt niet voor alle lidstaten.

Er is redelijk wat verdeeldheid in Europa over dit onderwerp, veel lidstaten vinden de Nederlandse wetgeving te streng. Italië heeft nu een voorstel gemaakt waarbij internetproviders de mogelijkheid krijgen om bepaald verkeer te vertragen of te blokkeren, aan de andere kant kunnen providers verkeer ook voorrang geven tegen betaling.

Dat is echter een gedachtengoed dat het hele idee achter netneutraliteit omver schopt. Hierdoor zouden diensten als Netflix, Skype, Spotify en YouTube waarschijnlijk extra moeten betalen aan providers om hun diensten bij de eindgebruiker te krijgen. Voor nieuwe start-ups met innovatie ideeën die veel bandbreedte vereisen zou het betekenen dat ze voor grote financiële uitdagingen komen te staan voordat ze überhaupt aan de slag kunnen gaan.

Doordat Italië momenteel voorzitter is van de EU, komt het eigen voorstel donderdag al aan bod in de Europese Raad. Daar wordt behalve over netneutraliteit ook gesproken over roaming. Ministar Kamp van Economische Zaken heeft laten weten dat er donderdag geen besluiten worden genomen, omdat de lidstaten het nog lang niet met elkaar eens zijn.

In de Verenigde Staten wordt momenteel dezelfde discussie gehouden, daar hebben bepaalde diensten al overeenkomsten gesloten met internetproviders om hun diensten goed bij de eindgebruiker te krijgen. President Obama heeft nu de FCC, de Amerikaanse telecomwaakhond, opgeroepen om snel de netneutraliteit te regelen.