De visie van NetSuite op generatieve AI en hoe het genAI toepast binnen het platform

GenAI voor het MKB

Insight: Cloud ERP

De visie van NetSuite op generatieve AI en hoe het genAI toepast binnen het platform

Tijdens SuiteConnect Londen was genAI een veelbesproken onderwerp, vooral hoe dit wordt toegepast binnen het NetSuite-platform. We spraken met Brian Chess, senior vice president Technology & AI bij Oracle NetSuite. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van NetSuite’s AI features.

Voor het ontwikkelen van genAI binnen het NetSuite-platform leunt het enorm op Oracle-technologie. Wat in onze optiek op dit moment een vloek en een zegen tegelijk is. Feit is dat NetSuite tegen lagere kosten gebruik kan maken van Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI-functies.

GenAI via OCI is voor- en nadeel tegelijk

Oracle is één van de grotere Nvidia-partners en beschikt over een enorme AI-rekenkracht waar de generatieve AI-diensten binnen OCI gebruik van maken. Hierdoor kan NetSuite eenvoudig en snel gebruik maken van genAI binnen het platform. Toch is er ook een nadeel, en dat is dat Oracle een partnership heeft met het Canadese Cohere en momenteel enkel de foundation-modellen van dít bedrijf kan gebruiken.

Dat betekent dat modellen van Cohere’s concurrenten OpenAI, Google (Gemini), Anthropic en Meta niet beschikbaar zijn voor Oracle. Op het moment van schrijven beschikt Cohere zeker niet over de beste modellen. Daarmee zeggen we ook niet dat ze slecht zijn, maar de ontwikkeling van foundation-modellen gaat in sneltreinvaart. Dus wanneer je dit leest kan de verhouding wederom anders liggen. In onze optiek zou het echter beter zijn als Oracle zijn blik wat verbreedt qua foundation-modellen.

Wél genAI features, nog geen toolkit om deze zelf te bouwen

We zagen tijdens de Salesforce TrailheadDX dat de marktleider de lat voor genAI in SaaS meteen erg hoog legde. Salesforce biedt een complete studio-toolkit waarmee gebruikers van het platform zelf AI-features kunnen ontwikkelen, in veel gevallen door middel van no-code of low-code.

In gesprek met senior vice president Technology & AI Brian Chess werd duidelijk dat hij dat een erg interessant concept vindt. Hij verwacht ook dat NetSuite gebruikers in de toekomst zeker meer mogelijkheden gaan krijgen om AI-features op maat te ontwikkelen. Op dit moment biedt NetSuite dergelijke opties nog niet, maar kiest het ervoor om direct bruikbare functies aan te bieden. Vooralsnog allemaal onder het kopje Text Enhance.

Text Enhance genereert teksten op basis van klantdata

Met Text Enhance kunnen gebruikers genAI gebruiken om teksten te genereren. Dat klinkt in de basis vrij simpel, maar de prompts die erachter zitten zijn wel een stuk uitgebreider. Ze worden gevoed met alle relevante klantdata die binnen NetSuite aanwezig is.

Meer dan 200 velden met klantdata zijn nu gekoppeld aan Text Enhance. Wanneer een NetSuite-gebruiker een klant wil berichten over een recente bestelling, kan de AI automatisch de laatste bestellingen ophalen, de laatste binnengekomen tickets en mogelijk openstaande offertes, om die informatie te gebruiken in de e-mail.

Zo zagen we verschillende voorbeelden waar klantvragen een door de AI voorgesteld antwoord kregen. Of waarbij de AI refereerde aan een openstaande offerte. De manier hoe je dit kunt gebruiken is vrij simpel, bijvoorbeeld via een basistemplate voor een veelgebruikte e-mail. Vervolgens selecteer je de eerste alinea en drukt op een AI-knop. Vervolgens past de AI de inleiding aan met relevante klantinformatie.

Het is een eenvoudige, maar effectieve manier om snel genAI toe te passen en voordelen in productiviteit te realiseren. Wij zijn van mening dat dit een goede eerste stap is, maar de mogelijkheden zijn vele malen groter, heeft Salesforce al laten zien.

Alleen beschikbaar in het Engels, rest van Europa moet wachten

Text Enhance is op dit moment enkel beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Andere landen moeten nog even geduld hebben, het doel is wel dat ook de andere twintig talen die het NetSuite platform ondersteunt, genAI-functies gaan krijgen. Om dit mogelijk te maken moeten de modellen die NetSuite heeft ontwikkeld, op basis van de foundation models van Cohere worden getraind in die andere talen.

Hoelang dat gaat duren is niet duidelijk, we konden Chess niet verleiden tot het delen van een timeline, ook niet of de andere taalgebieden nog dit jaar worden voorzien. De modellen van Cohere ondersteunen overigens enorm veel talen, in principe is dat geen belemmering.

NetSuite-partners kunnen aan de slag met AI

We hebben Chess ook nog even gevraagd of NetSuite AI-modellen gaat ontwikkelen voor specifieke industrieën. NetSuite heeft onder de naam SuiteSuccess zogenaamde templates om een ERP-omgeving in te richten voor bepaalde industrieën. Chess stelt dat ze daarvoor op dit moment vooral naar partners kijken om daarvoor te zorgen. Dat staat vooralsnog niet hoog op het interne verlanglijstje.

NetSuite zal zelf vooral Text Enhance doo ontwikkelen, maar ook kijken naar AI-modellen om bijvoorbeeld de supply chain control tower te verbeteren. Of om NetSuite Analytics Warehouse te voorzien van op AI-gebaseerde analyses.

Wel liet Evan Goldberg, oprichter en executive vice president bij Oracle NetSuite, weten dat er binnenkort ook API’s komen die AI-driven zijn. Partners zouden dan binnen hun oplossingen Text Enhance kunnen implementeren door die API’s te gebruiken. Dat is op dit moment nog niet beschikbaar, maar Netsuite test dit actief, volgens Chess.

Klantdata blijft van de klant

Net als veel andere organisaties bevestigt NetSuite dat klantdata eigendom is en blijft van de klant. Die data wordt nooit gebruikt om een model te trainen of op wat voor manier dan ook het model te verrijken. Het kan enkel gebruikt worden in een prompt-scenario als voedingsbodem voor een response, maar ook dan wordt het model er niet mee verrijkt.

Volgens Chess stelt NetSuite hoge eisen aan privacy, security en data governance binnen het platform, dat geldt in principe ook voor AI. Mochten organisaties toch twijfels hebben, dan kunnen ze er altijd voor kiezen om genAI niet te gebruiken en uit te schakelen.

NetSuite kan goed onderweg met AI

NetSuite is vooral een mid-market ERP-oplossing. Wat dat betekent legden we al eens eerder uit. Het betekent dat de oplossing voor een grote groep bedrijven en organisaties toegankelijk is, maar ook dat het betaalbaarder is dan sommige enterprise-concurrenten. Wat ons betreft kunnen we dan ook niet verwachten dat NetSuite net zo snel innoveert als een enterprise-oplossing als Salesforce, maar wel dat ze stappen in de juiste richting zetten.

Wat ons betreft doen ze dat op dit moment, het enige kritiekpuntje dat wij hebben is de beschikbaarheid van Text Enhance in Europa. Dat mag van ons wel wat sneller. Verder denken we dat NetSuite de komende jaren voor veel klanten een stuk krachtiger zal worden en meer toegevoegde waarde gaat leveren.

Of zoals Goldberg het zei: De ervaring in het gebruik van NetSuite zal een revolutie ondergaan, tijdens toekomstige SuiteWorlds zul je nieuwe dashboards gaan zien met grote verbeteringen waarbij AI de grote drijvende kracht is.

Lees ook: NetSuite Enterprise Performance Management (EPM) nu beschikbaar in EMEA