2min

Ziggo is op de vingers getikt door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), het CBP deed onderzoek bij Ziggo en constateerde dat het bedrijf kijkgedrag van zijn klanten verzamelde om daar vervolgens marketingcampagnes op te zetten. Ziggo deed dit zonder dat het de klanten daarover duidelijk informeerde, inmiddels heeft het bedrijf de activiteiten gestaakt of geanonimiseerd.

Doordat Ziggo snel heeft gehandeld en alle punten van het CBP heeft verholpen ontloopt het een boete. Met de komst van digitale televisie is het signaal niet langer eenrichtingsverkeer, maar is het tweerichtingsverkeer en kunnen providers als Ziggo dus exact zien waar de klant naar kijkt. Ziggo verzamelde deze gegevens om een profiel op te bouwen waar de klant naar kijkt, vervolgens kon Ziggo een specifiek aanbod doen voor extra pakketten. Dit is echter alleen toegestaan als het bedrijf de klanten hierover ook duidelijk informeert en toestemming vraagt. Dat heeft Ziggo echter niet gedaan.

Ziggo kijkt inmiddels nog maar mee bij een deel van de klanten om op basis daarvan kijkcijfer-analyses te maken, de gegevens worden nu echter direct geanonimiseerd, zodat niet duidelijk is om welke specifieke klanten het gaat.

Ziggo heeft ook bestellingen van losse films of sportwedstrijden verzameld om daar vervolgens een direct marketingcampagne op te zetten om andere wedstrijden of films aan te bieden aan de klant. Ook dit is een overtreding die Ziggo heeft beëindigd.

Ziggo gaat nu aan alle bestaande en nieuwe klanten toestemming vragen voor het verzamelen van gegevens, indien een klant weigert blijven de diensten wel gewoon beschikbaar. Ziggo heeft geluk dat het geen boete heeft gekregen voor het overtreden van de wet.

Het onderzoek is gedaan bij het oude Ziggo, voordat het bedrijf is gefuseerd met UPC. Of UPC zich ook schuldig maakte aan deze praktijken is dus niet duidelijk.