KPN en XS4ALL hebben een tijdlang de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De providers hielden het kijkgedrag van hun klanten bij die gebruik maken van Interactieve Televisie, dat is niet verboden, maar de klanten werden hierover slecht geïnformeerd, de gegevens werden niet geanonimiseerd opgeslagen en ook nog eens te lang bewaard.

Inmiddels hebben de bedrijven aanpassingen doorgevoerd in hun voorwaarden, zodat klanten wel goed worden geïnformeerd en is de manier waarop de gegevens worden opgeslagen aangepast, zodat de gegevens niet zijn terug te herleiden naar een specifieke klant. Tot slot is de bewaartermijn ingekort zodat wel aan de regels wordt voldaan.

Het doel van het verzamelen van de kijkcijfers is om ze vervolgens te gebruiken voor marktonderzoek en bij te houden welke kanalen het meest populair zijn. Mogelijk worden op basis daarvan in de toekomst aanpassingen gedaan in het aanbod.

Nu KPN en XS4ALL gepaste actie hebben ondernomen is er geen sprake meer van een overtreding en lijken de bedrijven ermee weg te komen. Eerder werd Ziggo ook al op de vingers getikt voor vergelijkbare overtredingen.