2min

De IT-omgevingen van apotheken en zorgverleners sluiten zeer slecht op elkaar aan, hierdoor verloopt de communicatie tussen de instellingen in de meeste gevallen nog via de fax. In 2016 kunnen we toch wel stellen dat de fax een achterhaalde communicatiemethode is. Er is simpelweg geen koppeling tussen de vele informatiesystemen en daardoor is er nog geen goed alternatief.

Doordat de verschillende medische instellingen allemaal andere software gebruiken en er nog steeds geen universele standaard is ontwikkeld om medische gegevens uit te wisselen, is de communicatie tussen sommige diensten slecht geregeld. Zo gebruiken de meeste apothekers nog een fax om recepten voor patiënten te ontvangen.

Erg veilig is deze methode echter niet, want hierdoor moeten de gegevens worden overgetypt en daarbij kunnen eenvoudig fouten gemaakt worden. Ook ontbreekt hierin soms cruciale patiëntinformatie die voor apothekers wel handig kan zijn, bijvoorbeeld als een patiënt ergens allergisch voor is.

De NRC deed onderzoek onder 140 apothekers en kwam tot de conclusie dat er nog genoeg te verbeteren valt. Het beste is natuurlijk als de gegevens volledig worden uitgewisseld via een geautomatiseerde procedure. Huisartsen en apotheken werken op dit moment het beste samen, in veel gevallen heeft een huisarts wel een koppeling met de apotheken, maar met thuiszorgorganisaties is dit vrijwel nooit (4 procent) het geval. Ook medisch specialisten in ziekenhuizen hebben slechts in 8 procent van de gevallen een koppeling met de apotheek. Laboratoria doen het met 13 procent niet veel beter.

Het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg werkt wel aan een standaard om gegevens uit te wisselen, maar de vraag is wanneer die af is en ingevoerd bij de vele IT-aanbieders in de zorg.