Werknemer voelt geen verantwoordelijkheid voor beveiliging van zakelijke data

Werknemers voelen vrijwel geen verantwoordelijkheid als het aankomt op de beveiliging van zakelijke gegevens. Uit het onderzoek Internet Eigenwijs van BIT blijkt dat werknemers zichzelf vaak (52%) als zwakste schakel binnen de beveiliging van bedrijfsgevoelige data zien. Maar tegelijk vindt 70% dat de IT-afdeling verantwoordelijk is voor de veiligheid daarvan.

Uit het rapport van BIT blijken nog een aantal andere zaken die volgens werknemers zelf mogelijk gevaarlijk zijn voor de beveiliging van bedrijfsgevoelige informatie. Ze noemen ook factoren als het internet (32%), een virusscanner (10%), de IT-afdeling (4%) en de IT-manager (2%). Veel werknemers blijken weinig verantwoordelijkheid te voelen in geval van een mogelijke inbreuk.

Maar liefst 15 procent van de werknemers informeert de IT-verantwoordelijke nooit in geval van mogelijke problemen en 20 procent zegt het slechts af en toe te doen. Dat komt omdat de meeste mensen er vanuit lijken te gaan dat de IT-afdeling dit wel regelt. 70 procent van de werknemers is die mening toegedaan.

Hieraan verbonden is dat vrijwel alle werknemers (92%) het volste vertrouwen hebben in de beveiliging van het bedrijf. De werkcomputers zouden goed genoeg beveiligd zijn en om die reden denken veel werknemers geen verantwoordelijkheid te dragen.

Wido Potters, Manager Support & Sales bij BIT ziet hier een zorgwekkende ontwikkeling in. “Cybercriminelen worden alsmaar professioneler. Ze hebben steeds meer technische tools, mankracht en financiële middelen tot hun beschikking om een aanval uit te voeren,” stelt Potters. “Het is zorgwekkend dat veel werknemers geen melding maken van cybercrimevermoedens. Daarom is het cruciaal dat IT-managers en professionals aanstalten maken om werknemers bewust te maken van de risico’s die aan hun internetgedrag kleven en welke consequenties dit heeft op de werkvloer.”