De Raad van State is kritisch over een nog in te dienen wetsvoorstel dat het hergebruik van overheidsinformatie moet vergemakkelijken en goedkoper maken. Vooral vanwege het mogelijk alsnog kunnen herleiden van anonieme persoonsgegevens.

Het kabinet wil met het, nog niet ingediende, wetsvoorstel voor aanpassing van Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) het hergebruiken van overheidsinformatie simpeler en goedkoper maken. Hierbij gaat het ook om het hergebruiken van anonieme persoonsgegevens.

Volgens het adviesorgaan Raad van State is dit wetsvoorstel nog niet helemaal duidelijk over hoe het vooral met het hergebruik van de anonieme persoonsgegevens omgaat. Het wetsvoorstel geeft volgens het adviesorgaan niet aan wat van overheidsorganisaties wordt verwacht voor het voorkomen dat deze anonieme gegevens alsnog naar personen zijn te herleiden.

AP in eerder stadium al kritisch

Privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens was in eerder stadium al kritisch over hetzelfde punt. Het anonimiseren moest goed gewaarborgd zijn omdat in de toekomst betere software en hardware dergelijke anonieme data toch naar personen kunnen herleiden. Ook had de privacytoezichthouder kritiek op de beslissing dat alleen overheidsinstellingen mogen beslissen welke persoonsgegevens wel of niet worden hergebruikt. Volgens het AP moet deze beslissing bij de burgers zelf liggen.

Het kabinet voegde op deze kritiek een toelichting toe aan het wetsvoorstel waarin dit gevaar werd erkend. Ook werd aangegeven dat het anoniem maken van persoonsgegevens een vorm van gegevensverwerking is. Overheidsinstellingen moeten daarom structureel in de gaten houden of eerder verstrekte data door technologische ontwikkelingen misschien niet meer anoniem kan zijn.

Onduidelijkheid troef

Volgens de Raad van State is het nu echter onduidelijk wat precies van overheidsinstellingen wordt verwacht om te voorkomen dat dergelijke data toch herleidbaar worden. Het adviesorgaan vindt dat de regering dit in het wetsvoorstel moet verduidelijken, aangeven welke kosten dit met zich meebrengt en wie uiteindelijk effectief toezicht gaat houden.

Ten aanzien van wie nu mag bepalen welke persoonsgegevens worden hergebruikt, geeft het adviesorgaan aan dat het wetsvoorstel niet duidelijk is hoe zich dit verhoudt tot andere nationale en Europese wetgeving.

Passage wetenschappelijk onderzoek schrappen

De Raad van State adviseert de regering daarom het wetsvoorstel voorlopig nog niet bij de Tweede Kamer in te dienen. Ook zou het wetsvoorstel nog inbreuk maken op de rechten van wetenschappers. In het voorstel staat een passage over dat gegevens uit wetenschappelijk onderzoek verplicht openbaar moeten worden gemaakt en beschikbaar worden gesteld voor hergebruik als het onderzoek met publiek geld is gefinancierd.

Onderzoekers kunnen daardoor niet zelf bepalen wat zij wel of niet openbaar maken uit hun onderzoek. De Raad van State vindt dat zij hier wel over moeten kunnen beslissen en stelt daarom voor dit onderdeel te schrappen.

Tip: AP waarschuwt tegen wetsvoorstel centrale opslag banktransacties