2min

De Raad van State (RvS) heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor de uitvoering van de Europese Data Governance Act (DGA) in ons land. Hierbij worden de nodige kanttekeningen geplaatst.

De Europese Datagovernanceverordening moet data meer beschikbaar laten worden voor algemeen gebruik. Onder andere om het gebruik van data in de EU te bevorderen en daarmee verstevigen van de digitale economie.

De DGA regelt het hergebruik en beschikbaar stellen van overheidsgegevens, het delen van data door burgers en bedrijven via een databemiddelingsdienst en stelt regels op voor het vrijwillig delen van data voor algemeen belang. Dit laatste door organisaties die geen belang hebben.

Uitvoering Nederland

Het nu onderzochte wetsvoorstel regelt de uitvoering van de DGA in Nederland. Onder meer is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) als toezichthouder op de naleving van de DGA aangesteld.

Ook is de ACM de toezichthouder op de werkzaamheden van de databemiddelaars onder eigen belang. Daarnaast moet privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de ACM adviseren op het gebeid van de naleving van de GDPR.

Kritische kanttekeningen RvS

In zijn advies komt de RvS met een aantal kritische kanttekeningen op het wetsvoorstel. De adviesraad vindt de DGA zeer complex en verwacht door verdere EU-wet- en regelgeving nog meer complexiteit. In het huidige wetsvoorstel van de regering wordt aan de te verwachten complexiteit echter te weinig aandacht gegeven.

Daarnaast plaatst de RvS kanttekeningen rondom de adviessamenwerking tussen de AP en de beoogde DGA-toezichthouder ACM. De voorgestelde adviesrelatie zou zaken alleen maar complexer maken. De samenwerking kan volgens het adviesorgaan beter onderdeel vormen van de huidige afspraken tussen beide toezichthouders.

Verder wil de RvS dat de werkzaamheden van de toezichthouders voor de DGA transparanter wordt. Onder meer die van het nog op te richten overkoepelende toezichtscomité op de DGA van de EU, maar ook die van de nationale toezichthouders.

Tot slot plaatst de RvS een kanttekening bij de boetes die de ACM kan opleggen. Volgens de RvS moet het duidelijk zijn waaraan organisaties precies voor de DGA aan moeten voldoen, voordat zij een boete of last onder dwangsom krijgen.

Lees ook: Raad van State kritisch over wetsvoorstel hergebruik overheidsdata