2min

Tags in dit artikel

, ,

Digidentity maakt het voor bedrijven mogelijk om de registratie van eHerkenning niveau 4 volledig op afstand te regelen. Daarmee is voor de hoogste standaard geen fysieke afspraak meer nodig.

Het inlogmiddel eHerkenning verifieert dat een persoon die inlogt daadwerkelijk bevoegd is om namens een bedrijf op te treden. Het systeem kent verschillende niveaus met toenemende betrouwbaarheid. Bedrijven kunnen op basis van deze niveaus voldoen aan de Europese Electronic Identification, Authentication, and Trust Services (eIDAS)-regels.

eHerkenning niveau 4 is het hoogste niveau met strenge eisen voor de inlogmethode, aanvraagprocedure, identiteitscontrole, bevoegdheidscontrole en uitgifte. Zo schrijft het extra maatregelen voor de inlogmethode voor, zoals een PKI-certificaat of tweefactorauthenticatie. Er zijn ook extra eisen voor het controleren van identiteit en bevoegdheden, met inbegrip van een controle op persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger en de gemachtigdenbeheerder.

Niveau 4

Momenteel is eHerkenning niveau 4 nog niet de standaard, aldus CTO Marcel Wendt van Digidentity Diverse gemeenten, Justis, de screeningsautoriteit en UWV Zakelijk Portaal vragen er echter om, claimt Wendt. “In de nabije toekomst is de verwachting dat steeds meer organisaties in Nederland en Europa om eHerkenning 4 zullen vragen.”

Digidentity wil dit ondersteunen door gebruikers eHerkenning niveau 4 online te laten verkrijgen. Voor de controle van persoonsgegevens was tot nu toe echter een fysieke verschijning en legitimatie met een origineel identiteitsbewijs nodig. Dit proces regelt Digidentity nu digitaal. “Door het elimineren van fysieke identificatie, middels een face-to-face afspraak, hebben we een tijdrovende en kostbare procedure weten te transformeren tot een naadloos digitaal proces”, concludeert Wendt.

eHerkenning niveau 4 op afstand is per direct via Digidentity te regelen.

Tip: Infrastructuurplannen SIDN leiden tot onrust over onafhankelijkheid .nl-domein